Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

mot o to di tu A luc 8h.Đến 9h một ô tô cũng đi từ A.xe thứ nhất đến b lúc 2h chiều.xethu hai đến trước xe thứ nhất nửa giờ.họ xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất cách A bao nhiêu km nếu vận tốc của nó lớn hơn vận tốc của xe thứ nhất là 20km/h?
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải của bài toán này như sau:
- Xác định khoảng thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B: 9h - 2h = 7h.
- Từ thông tin ô tô thứ hai đuổi kịp ô tô thứ nhất sau nửa giờ, ta biết rằng ô tô thứ hai đã đi được một nửa khoảng cách AB trong 7h.
- Từ công thức: vận tốc = quãng đường/ thời gian, ta có công thức tính quãng đường: quãng đường = vận tốc * thời gian. Áp dụng vào bài toán, ta có công thức tính quãng đường mà ô tô thứ hai đã đi được: quãng đường đã đi = vận tốc ô tô thứ hai * 7h.

Để tính được câu trả lời cho bài toán, cần biết vận tốc của ô tô thứ hai. Dựa vào câu hỏi, vận tốc của ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc của ô tô thứ nhất là 20 km/h.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là: Ô tô thứ hai đã đi được 140 km (20 km/h * 7h) để đuổi kịp ô tô thứ nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

{"content1": "Gọi khoảng cách từ A đến điểm B là x km. \nVận tốc của xe thứ nhất là \(20 \text{ km/h}\) và vận tốc của xe thứ hai là \(20 + 20 = 40 \text{ km/h}\)\nTừ 8h đến 9h, xe thứ nhất đã di chuyển được \(1 \text{ giờ} \times 20 \text{ km/h} = 20 \text{ km}\)\nTừ 9h đến 14h, xe thứ nhất đã di chuyển được \(5 \text{ giờ} \times 20 \text{ km/h} = 100 \text{ km}\)\nVậy, xe thứ nhất đã di chuyển từ A đến B được \(20 + 100 = 120 \text{ km}\)\nXe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất sau nửa giờ tức là 14h30\nThời gian mà xe thứ hai cần để di chuyển từ A đến B là \(14 \text{ giờ} \times \frac{1}{2} \text{ (giờ)} = 7 \text{ giờ}\)\nVận tốc của xe thứ hai là \(40 \text{ km/h}\)\nVậy, khoảng cách từ A đến B là \(7 \text{ giờ} \times 40 \text{ km/h} = 280 \text{ km}\)\nKhoảng cách từ A đến B là 120 km và 280 km.",
"content2": "Vận tốc của xe thứ nhất là \(20 \text{ km/h}\) và vận tốc của xe thứ hai là \(20 + 20 = 40 \text{ km/h}\)\nKhoảng thời gian từ 8h đến 14h là \(6 \text{ giờ}\)\nTrong khoảng thời gian này, xe thứ nhất đã di chuyển được \(20 \text{ km/h} \times 6 \text{ giờ} = 120 \text{ km}\)\nVậy, xe thứ nhất đã di chuyển từ A đến B được 120 km\nXe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất sau nửa giờ, tức là cùng lúc thì xe thứ nhất đã di chuyển được \(120 \text{ km} + 20 \text{ km/h} \times \frac{1}{2} \text{ giờ} = 130 \text{ km}\)\nVận tốc của xe thứ hai là \(40 \text{ km/h}\)\nVậy, khoảng cách từ A đến B là \(130 \text{ km}\), cách khác là \(120 \text{ km} + 6 \text{ giờ} \times 40 \text{ km/h} = 360 \text{ km}\"}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.19330 sec| 2217.68 kb