Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

GIAI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và đc chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau .Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng ko thay đổi .Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng đc chia thành mấy dãy?
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp lập phương trình. Gọi x là số dãy ban đầu.

Theo đề bài, số chỗ ngồi ban đầu được chia thành x dãy, nên số chỗ ngồi trong mỗi dãy là 360/x.

Nếu thêm 4 chỗ ngồi vào mỗi dãy và bớt đi 3 dãy, thì số chỗ ngồi không thay đổi. Khi đó, số chỗ ngồi trong mỗi dãy sẽ là (360/x) + 4, và số dãy sẽ là x - 3.

Ta có phương trình:
(360/x) = (360/x + 4) * (x - 3)

Mở ngoặc và rút gọn, ta được:
360 = 360 + 4x - 1080/x - 12

Đưa tất cả về mẫu chung, ta có phương trình:
0 = 4x - 1080/x - 12

Nhân một mặt phương trình với x và đưa về phương trình bậc hai, ta được:
4x^2 - 12x - 1080 = 0

Giải phương trình này, ta tìm được các nghiệm là:
x1 ≈ 30
x2 ≈ -9

Vì số dãy không thể âm, nên ta chỉ quan tâm đến nghiệm dương x1 ≈ 30.

Vậy ban đầu số chỗ ngồi trong phòng được chia thành 30 dãy.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Câu trả lời 1:
Ta gọi số dãy chỗ ngồi ban đầu là x. Theo đề bài, khi thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng không thay đổi. Tức là:

360 + 4 - 3x = 360

Dễ dàng giải phương trình trên, ta được:

x = 4

Nên ban đầu số chỗ ngồi trong phòng được chia thành 4 dãy.

Câu trả lời 2:
Ta gọi số dãy chỗ ngồi ban đầu là x. Theo đề bài, khi thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng không thay đổi. Tức là:

360 + 4 - 3x = 360

Simplifying the equation further:

4 - 3x = 0

3x = 4
x = 4/3

Tuy nhiên, số dãy chỗ ngồi không thể là một số thập phân. Vậy không có cách chia phòng họp ban đầu thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25578 sec| 2218.555 kb