Lớp 9
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Em hãy cho biết Việt Nam đã tham gia và trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế nào?
Ah, tôi đang bí cách làm quá, có ai đó giúp tôi làm bài này được không? ?"

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm hiểu về các tổ chức quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và trở thành thành viên.
2. Liệt kê các tổ chức mà Việt Nam đã tham gia và trở thành thành viên.
3. Nêu các thông tin cơ bản về Việt Nam trong các tổ chức này.

Câu trả lời:

Việt Nam đã tham gia và trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế. Dưới đây là một số tổ chức quan trọng mà Việt Nam đã tham gia:

1. Liên Hiệp Quốc (United Nations - UN): Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977. Qua tham gia UN, Việt Nam được thể hiện quyết tâm tham gia vào công cuộc bảo vệ và nâng cao vai trò của quốc gia trong cộng đồng quốc tế.

2. ASEAN (Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á): Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập của ASEAN và gia nhập vào năm 1995. Việt Nam đã đóng góp tích cực để thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, và an ninh trong khu vực Đông Nam Á thông qua sự tham gia vào ASEAN.

3. WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới): Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007. Tham gia WTO, Việt Nam cam kết thực hiện các quy định về thương mại quốc tế và mở cửa thị trường cho các nước thành viên khác.

4. APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương): Việt Nam là thành viên của APEC từ năm 1998. Qua APEC, Việt Nam đã có cơ hội tham gia vào quá trình hợp tác kinh tế vùng Châu Á - Thái Bình Dương và thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư trong khu vực này.

5. UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc): Việt Nam đã gia nhập UNESCO từ năm 1976 và là thành viên chính thức của tổ chức này. Thông qua UNESCO, Việt Nam tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học trên toàn cầu.

Các tổ chức trên chỉ là một số ví dụ, Việt Nam đã tham gia và trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế khác nhằm tăng cường vai trò và đóng góp của quốc gia trong cộng đồng quốc tế.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Việt Nam cũng là thành viên của ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) từ ngày 28/07/1995.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc từ ngày 20/09/1977.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi GDCD Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45126 sec| 2260.375 kb