Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Linh

Bài 2. Một du khách vào trường đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt $20 \, 000$ đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua $9$ lần liên tiếp và thắng ở lần thứ $10.$ Hỏi du khác trên thắng hay thua bao nhiêu?
Mình đang trong tình trạng khẩn cấp cần giải quyết câu hỏi này, Bạn nào thông thái giúp mình với, mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta xác định công thức tính số tiền đặt cược cho mỗi lần sau như sau:

Gọi x là số tiền đặt cược ban đầu (20,000 đồng)
Với lần đầu, ta đặt được x đồng.
Tiếp theo, số tiền đặt cược sẽ gấp đôi lần số tiền đặt cược trước đó, tức là 2x đồng.
Số tiền đặt cược ở các lần sau sẽ là: 2x, 4x, 8x, ..., 512x.

Qua quá trình đặt cược, du khách đã thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10, vậy ta có phương trình:

x + 2x + 4x + 8x + ... + 512x = 10x

Đây là một cấp số nhân với công bội là 2, số lượng thành viên là 10. Ta có công thức tổng cấp số nhân là:

S = a * (r^n - 1) / (r - 1)

Trong đó:
S là tổng cấp số nhân
a là thành viên đầu tiên của cấp số nhân
r là công bội của cấp số nhân
n là số lượng thành viên của cấp số nhân

Áp dụng công thức trên vào phương trình trên, ta được:

x * (2^10 - 1) / (2 - 1) = 10x

2^10 - 1 = 10

1024 - 1 = 10

1023 = 10

Vì phương trình 1023 = 10 là sai, suy ra du khách trên thua.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Cách 4: Ta có thể tính số tiền cược trên lần thứ 10 bằng cách nhân số tiền cược của lần trước (lần thứ 9) với 2. Sau đó, ta so sánh số tiền đã thua và số tiền thắng ở lần thứ 10 để xác định du khách trên thắng hay thua bao nhiêu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 3: Ta có thể tính tổng các số tiền cược của du khách sau 10 lần đặt cược bằng công thức $20,000 imes (2^{10} - 1)$. Từ đó, ta so sánh với số tiền đã thua để xác định du khách trên thắng hay thua bao nhiêu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 2: Ta có thể tính số tiền cược trên lần thứ 10 bằng cách sử dụng công thức $20,000 imes 2^9$. Sau đó, ta so sánh số tiền đã thua và số tiền thắng ở lần thứ 10 để xác định du khách trên thắng hay thua bao nhiêu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Ta có thể sử dụng công thức tính tổng của cấp số nhân để giải bài toán này. Tổng các số tiền đặt cược của du khách sau 10 lần là: $20,000 imes (2^0 + 2^1 + 2^2 + ... + 2^9)$. Tìm tổng này và so sánh với số tiền đã thua để xác định du khách trên thắng hay thua bao nhiêu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46050 sec| 2261.703 kb