Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Phương

1: Phương pháp luận là gì ? 2: Triết học có mấy phương pháp luận cơ bản? Trình bày các phương pháp đó? Cho ví dụ 3: Thiết kế một trò chơi giúp dễ nhớ bài. Câu 1,2 Trình bày bằng SƠ ĐỒ TƯ DUY.
Làm ơn, mình thực sự cần ai đó chỉ dẫn giúp mình giải quyết câu hỏi này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:

Bước 1: Phân tích câu hỏi:
- Câu hỏi 1 yêu cầu trình bày về phương pháp luận là gì?
- Câu hỏi 2 yêu cầu trình bày về các phương pháp luận cơ bản của triết học và đưa ra ví dụ.
- Câu hỏi 3 yêu cầu thiết kế một trò chơi giúp dễ nhớ bài.

Bước 2: Tạo sơ đồ tư duy:

Câu hỏi 1: Phương pháp luận là gì?
|
-----------------
| |
Định nghĩa | Ví dụ |

Câu hỏi 2: Triết học có mấy phương pháp luận cơ bản? |
| |
-----------------------
| |
Phương pháp luận 1 Phương pháp luận 2


Bước 3: Trả lời câu hỏi:

Câu hỏi 1: Phương pháp luận là cách thức, phương pháp tiếp cận trong việc nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Nó áp dụng các quy tắc, quy trình và công cụ để có được kết quả chính xác và đáng tin cậy. Ví dụ: Phân tích, tổ chức, thực nghiệm, quan sát, tư duy phản biện, giả thuyết,..

Câu hỏi 2: Triết học có hai phương pháp luận cơ bản là phương pháp luận duy vật (dialectic) và phương pháp luận quy nạp (inductive). Phương pháp luận duy vật là phương pháp xét duy vật, trình bày bằng quá trình suy nghĩ gián tiếp, đối lập, tiến hóa. Phương pháp luận quy nạp là phương pháp xét quan điểm cá nhân, sử dụng quan sát, quy tắc và mô hình để đưa ra nhận định chung. Ví dụ: Triết học Marxism-Leninism sử dụng phương pháp luận duy vật, trong khi triết học của Socrates sử dụng phương pháp luận quy nạp.

Câu hỏi 3: Thiết kế một trò chơi giúp dễ nhớ bài sẽ phụ thuộc vào nội dung cụ thể của bài học. Tuy nhiên, một ví dụ cụ thể có thể là một trò chơi nối hình ảnh với khái niệm trong bài học. Học sinh sẽ phải chọn những hình ảnh liên quan đến từng khái niệm và nối chúng với nhau để hoàn thành trò chơi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Ví dụ: Một hệ thống biện chứng trong triết học có thể là tìm hiểu về sự phát triển của xã hội từ giai cấp và đấu tranh giai cấp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp biện chứng: Đây là phương pháp tìm hiểu sự phát triển của vật chất và tư duy bằng cách phân tích nguyên nhân và kết quả, phản đối sự đồng nhất và phân biệt đấu tranh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

2. Triết học có 3 phương pháp luận cơ bản là phương pháp biện chứng, phương pháp nhân quả và phương pháp duy vật lịch sử.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1. Phương pháp luận là cách tiếp cận và phân tích vấn đề, sự kiện hoặc hiện tượng nhằm tìm ra những nguyên tắc hay quy luật chung để giải quyết vấn đề đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi GDCD Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46896 sec| 2261 kb