Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Phương

1. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì dưới đây trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật? A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. B. Chế tạo thành công bom nguyên tử. C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. D. Phóng tàu vũ trụ đưa I. Gagarin bay vòng quanh Trái Đất. 2. Năm 1949, Liên Xô đạt thành tựu nổi bật nào dưới đây? A.  Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. B. Chế tạo thành công bom nguyên tử. C. Thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn. D. Phóng thành công tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất. 3. Sản xuất nông nghiệp của Liên Xô năm 1950 đã A. đứng thứ hai thế giới. B. gấp đôi mức trước chiến tranh thế giới. C. đạt mức trước chiến tranh thế giới thứ hai. D. tăng 73% so với trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm câu hỏi này có thể là tra cứu thông tin từ sách giáo trình, tài liệu lịch sử, hoặc tìm kiếm trên Internet.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất:
- Lựa chọn A: "Phóng thành công tên lửa đạn đạo" là câu trả lời đúng. Năm 1961, Liên Xô đã thành công trong việc phóng thành công tên lửa đạn đạo Vostok 1 mang Yuri Gagarin, người Nga, bay vòng quanh Trái Đất.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai:
- Lựa chọn D: "Phóng thành công*** vũ trụ bay vòng quanh trái đất" là câu trả lời đúng. Năm 1949, Liên Xô đã phóng thành công*** vũ trụ Soyuz 1 bay vòng quanh Trái Đất.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ ba:
- Lựa chọn C: "Đạt mức trước Chiến tranh thế giới thứ hai" là câu trả lời đúng. Sản xuất nông nghiệp của Liên Xô vào năm 1950 đã đạt mức tương đương với mức trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Năm 1961, Liên Xô có thành tựu là phóng*** vũ trụ đưa I. Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật là chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật là phóng thành công tên lửa đạn đạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.13704 sec| 2234.016 kb