Giải bài tập sách bài tập (SBT) vật lí lớp 10 Cánh diều chủ đề 2 bài: I. Lực và gia tốc

Giải bài tập sách bài tập (SBT) vật lí lớp 10 Cánh diều chủ đề 2

Hướng dẫn chủ đề 2 phần I Lực và gia tốc trang 19 sách bài tập (SBT) vật lí lớp 10 đã đề cập đến việc lực và gia tốc có mối liên hệ với nhau khi tác động lên một vật có khối lượng không đổi. Theo đó, giá trị gia tốc (a) của vật tỉ lệ thuận với giá trị của lực (F) tác động lên vật theo công thức a = F/m, trong đó m là khối lượng của vật.

Việc hiểu rõ mối quan hệ này giữa lực và gia tốc là rất quan trọng để học sinh có thể áp dụng một cách chính xác vào việc giải các bài tập và hiểu rõ hơn về vật lí. Hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết trong sách sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và ôn tập hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

2.1 Một vật đang chuyển động nhanh dần đều dưới tác dụng của lực kéo mà lực đó đột ngột giảm độ lớn thì

A. gia tốc của vật không đổi.

B. gia tốc của vật giảm.

C. gia tốc của vật tăng.

D. gia tốc và vận tốc của vật đều giảm.

Trả lời: Phương pháp giải:- Vận tốc của vật đang chuyển động nhanh dần đều, cho thấy vật đang có gia tốc.-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.2 Một xe tải chở đầy hàng và một xe con đang chuyển động cùng tốc độ mà muốn dừng lại cùng lúc thì lực hãm tác dụng lên xe tải sẽ phải

A. nhỏ hơn lực hãm lên xe con.

B. bằng lực hãm lên xe con.

C. lớn hơn lực hãm lên xe con.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn lực hãm lên xe con.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần áp dụng định lý Newton: F = m*a, trong đó F là lực tác dụng, m là khối... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.3 Sau thời gian 0,02 s tiếp xúc với chân của cầu thủ, quả bóng khối lượng 500 g ban đầu đứng yên bay đi với tốc độ 54,0 km/h. Lực tác dụng lên quả bóng là

A. 250 N.

B. 375 N.

C. 1,35 kN.

D. 13,5 kN.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:1. Đầu tiên, chuyển đổi tốc độ từ km/h sang m/s: 54... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.4 Một mẫu siêu xe có khối lượng 1,60 tấn. Nếu coi xe tăng tốc đều và lực trung bình để tăng tốc xe là 24,0 kN thì mẫu xe này cần bao lâu để có thể tăng tốc từ trạng thái nghỉ lên đến tốc độ 108 km/h?

A. Khoảng 2,00 s.

B. Khoảng 7,20 s.

C. Khoảng 10,0 s.

D. Khoảng 15,0 s.

Trả lời: Phương pháp giải:Đầu tiên, chuyển đổi khối lượng của xe từ tấn sang kilogram, lực trung bình và tốc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.5 Đơn vị đo lực niutơn được viết theo các đơn vị cơ bản trong hệ SI là:

A. kg/m$^{2}$.

B. kg/s$^{2}$.

C. kg.m$^{2}$/s.

D. kg.m/s$^{2}$.

Trả lời: Phương pháp giải: Để tìm đơn vị đo lực niutơn, ta sử dụng công thức đơn vị của lực F = m.a, trong đó... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.6 Trong thí nghiệm với xe kĩ thuật số được gắn cảm biến đo lực và đo tốc độ, ta có thể thay đổi khối lượng của xe, thay đổi lực tác dụng lên xe và đo gia tốc của xe dựa vào đồ thị vận tốc – thời gian. Nêu các bước cần thực hiện nếu muốn khảo sát quan hệ giữa lực tác dụng và khối lượng của xe.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Chọn một xe cố định và điều chỉnh lực tác dụng lên xe đến khi gia tốc của xe... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.7 Tính lực cần thiết để ô tô khối lượng 1,8 tấn có gia tốc 2,0 m/s$^{2}$.

Trả lời: Câu trả lời:Để tính lực cần thiết để ô tô có khối lượng 1,8 tấn và gia tốc 2,0 m/s$^{2}$, ta sử dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.8 Một tên lửa có khối lượng 5 tấn. Tại một thời điểm cụ thể, lực tác dụng lên tên lửa là 4.10$^{5}$ N thì gia tốc của nó là bao nhiêu?

Trả lời: Phương pháp giải:Để tính gia tốc của tên lửa, ta sử dụng công thức:\[a = \frac{F}{m}\]Trong đó:-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.9 Một người có khối lượng 60,0 kg đi xe đạp khối lượng 10,0kg. Khi xuất phát, lực tác dụng lên xe đạp là 140 N. Giả sử lực do người đó tác dụng lên xe đạp không đổi, hãy tính vận tốc của xe đạp sau 5,00 s.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tính khối lượng tổng cộng của người và xe đạp: 60,0 kg + 10,0 kg = 70,0 kg2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.10 Chứng tỏ rằng biểu thức sau không vi phạm về đơn vị:

Áp suất chất lỏng = khối lượng riêng x gia tốc rơi tự do x độ sâu

Trả lời: Để chứng minh rằng biểu thức Áp suất chất lỏng = khối lượng riêng x gia tốc rơi tự do x độ sâu không... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.11 Một ô tô có các thông số gồm:

Khối lượng (kg)Tải trọng (kg)Tốc độ tối ưu (km/h)
2,10.10$^{3}$95075,6

Khi ô tô chở đủ tải trọng, nó có thể tăng tốc từ trạng thái nghỉ đến tốc độ tối ưu trong 3,00 giây. Tính độ lớn lực tác dụng lên ô tô khi tăng tốc.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Chuyển đổi tốc độ tối ưu từ km/h sang m/s: $75,6 km/h = 21 m/s$.2. Tính khối... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43454 sec| 2233.711 kb