Giải bài tập sách bài tập (SBT) QPAN 10 chân trời sáng tạo bài 6 Một số hiểu biết về an ninh mạng

Giải bài 6 Một số hiểu biết về an ninh mạng

Trong sách bài tập giáo dục quốc phòng và an ninh 10 chân trời, phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh hiểu rõ kiến thức về an ninh mạng. Đồng thời, những kiến thức này cũng giúp các em nắm vững bài học. Chúng ta rất hi vọng rằng các em sẽ tiếp tục học tốt và phát triển trong việc bảo vệ an toàn mạng thông tin.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 1. Hãy nêu một số mạng xã hội mà em thường sử dụng. Em thường dùng thiết bị điện tử gì đề đăng nhập vào các mạng xã hội đó?

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các mạng xã hội mà bạn thường sử dụng.2. Xác định thiết bị điện tử mà bạn sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2. Em thường dùng những ứng dụng gì trên Internet để phục vụ học tập? Hãy nêu những mặt tích cực và mặt trái của những ứng dụng đó đối với cuộc sống.

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê tên các ứng dụng mà bạn thường sử dụng để hỗ trợ học tập trên Internet.2. Viết... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 10. Anh D là một chuyên gia về an ninh mạng. Anh được biết Luật An ninh mạng đã được ban hành và quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Theo em, anh D có được tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng không?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định câu hỏi: Liệt kê các điểm quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng theo Luật... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 11. Hai bạn A và B đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo để bán điện thoại qua mạng. Hai bạn chụp ảnh những chiếc điện thoại đời mới và lấy những hinh ảnh trên mạng để đăng bán với giá rẻ hơn so với giá thị trường. Đến lúc giao hàng, hai bạn đã bỏ một hộp khẩu trang y tế thay vì điện thoại. Sau đó, hai bạn xoá tài khoản với mục đích khách hàng sau khi phát hiện sẽ không liên lạc được. Việc làm của A và B như trên có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có, các mức xử phạt như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định vấn đề: Phân tích hành vi của A và B để xác định xem có vi phạm pháp luật... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48105 sec| 2197.578 kb