Giải bài tập sách bài tập (SBT) QPAN 10 chân trời sáng tạo bài 11 Các tư thế cơ bản vận động trong chiến đấu

Giải bài 11 Các tư thế cơ bản vận động trong chiến đấu - Sách bài tập giáo dục quốc phòng và an ninh 10 chân trời

Trong bài tập này, sách cung cấp các tư thế cơ bản vận động trong chiến đấu để giúp học sinh hiểu rõ hơn về quá trình vận động trong chiến đấu. Phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học một cách dễ dàng. Hy vọng rằng qua việc làm bài tập, các em học sinh sẽ được rèn luyện và nâng cao kỹ năng cần thiết trong chiến đấu.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 1. a) Tại sao “Động tác đi khom cao” thường vận dụng khi ta còn ở tương đối xa địch, trong điều kiện địa hình có vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm ngực hoặc đêm tối, trời mưa, sương mù?

b) Tại sao khi đi khom, chân không đi nhún nhảy (mỏ cò), đầu không nhấp nhô?

c) Thực hiện động tác đi khom cao.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu.2. Tìm hiểu về động tác đi khom cao và lý do vận dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2. a) Trường hợp vận dụng của động tác bò cao là gì?

A. Nơi địa hình có vật che khuất, che đỡ cao hơn tầm ngực.

B. Nơi địa hình có vật che khuất, che đỡ cao hơn tư thế ngồi.

C. Nơi địa hình có vật che khuất, che đỡ cao hơn tư thế nằm.

D. Nơi địa hình có vật che khuất, che đỡ thấp hơn tư thế ngồi.

b) Nêu trường hợp vận dụng và thực hiện động tác bò cao hai chân.

c) Nêu trường hợp vận dụng và thực hiện động tác bò cao hai chân hai tay.

Trả lời: Cách làm:a) Đầu tiên, đọc kỹ câu hỏi và đề bài, hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi.b) Xác định trường hợp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3. a) Trường hợp vận dụng của động tác lê là gì?

A. Ở gần địch, địa hình có vật che đỡ, che khuất cao ngang tư thế ngồi, cần thu hẹp tiết diện cơ thể, vận động nhẹ nhàng.

B. Ở gần địch, địa hình có vật che đỡ, che khuất thấp hơn tư thế ngồi, cần thu hẹp tiết diện cơ thể, vận động nhẹ nhàng.

C. Ở gần địch, địa hình có vật che đỡ, che khuất cao hơn tư thế ngồi, cần thu hẹp tiết diện cơ thể, vận động nhẹ nhàng.

D. Ở xa địch, địa hình có vật che đỡ, che khuất cao hơn tư thế ngồi, cần thu hẹp tiết diện cơ thể, vận động nhẹ nhàng.

b) Tại sao khi thực hiện động tác lê, tay trái đặt về phía trước để di chuyển thân người với khoảng cách không quá dái hoặc quá ngắn, mông và đùi trái là là mặt đất, mắt phải luôn quan sát mục tiêu?

c) Thực hiện động tác lê.

Trả lời: Cách làm:a) Đọc kỹ câu hỏi và xác định yêu cầu của từng phần câu hỏi.b) Xem xét các lựa chọn và suy... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4. a) Trường hợp vận dụng của động tác trườn là gì?

A. Khi gần sát địch, cần hạ thấp thân người, khi vận động qua khu vực địa hình cao hơn tư thế nằm.

B. Khi gần sát địch, cần hạ thấp thân người; khi vận động qua khu vực bằng phẳng, trống trải, hỏa lực địch bắn thẳng.

C. Khi gần sát địch, cần hạ thấp thân người; khi vận động qua khu vực có nhiều cây cối rậm rạp.

D. Khi xa địch, cần hạ thấp thân người, khi vận động qua khu vực bằng phẳng, trống trải, hỏa lực địch bắn thẳng.

b) Tại sao khi trườn phải khóa khớp hông, gồng cơ bụng để thân người thành một trục thẳng hướng tiến; di chuyển 2 đến 3 nhịp mới di chuyển súng.

c) Thực hiện động tác trườn.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ đề bài và xác định yêu cầu của từng phần.- Xem xét từng đáp án và so sánh với kiến... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.56272 sec| 2201.984 kb