Giải bài tập sách bài tập (SBT) QPAN 10 chân trời sáng tạo bài 2 Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Giải bài tập sách bài tập (SBT) QPAN 10 chân trời sáng tạo bài 2

Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam được trình bày trong sách bài tập giáo dục quốc phòng và an ninh 10 chân trời. Phần đáp án chuẩn kèm theo hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trong chương trình học của sách. Mục tiêu là giúp các em học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức về quốc phòng và an ninh. Mong rằng, thông qua việc giải bài tập, các em sẽ trở nên tự tin và am hiểu hơn về vấn đề này.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 3. Em hãy tìm hiểu và kể tên những hành vi bị nghiêm cấm trong Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trả lời: Cách 1:Cách làm: - Đọc kỹ yêu cầu của câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.- Tìm hiểu về Giáo dục quốc phòng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4. Em hãy tìm hiểu và kể tên các hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh ở địa phương em sinh sống.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu thông qua sách giáo khoa, các tài liệu trên internet về kiến thức quốc phòng và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 6. Nội dung nào thể hiện nghĩa vụ, nội dung nào thể hiện trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?

a) Tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức.

b) Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao.

c) Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội.

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình.

e) Tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.

g) Bảo đảm cho đơn vị chấp hành triệt để đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định nội dung cần tìm: Nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 8. Nội dung nào không thể hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân?

A. Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

B. Tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với nhân dân.

C. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

D. Rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỉ luật và thể lực.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định từ khóa.2. Xác định ý nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 9. Hà và các bạn đang thảo luận về điều kiện để trở thành sĩ quan Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, phải có đủ các điều kiện về phẩm chất, đạo đức, sức khoẻ mới được đăng kí tuyển sinh vào các học viện, trường đào tạo sĩ quan; ý kiến khác cho rằng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các cơ sở giáo dục đại học cũng có thể được tuyển trở thành sĩ quan.

Em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào để các bạn hiểu rõ về điều kiện tuyển chọn vào sĩ quan Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đưa ra các điều kiện cụ thể để trở thành sĩ quan Quân đội và Công an nhân dân Việt... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47217 sec| 2210.477 kb