Giải bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 kết nối tri thức bài 9 Sơ lược về các chất gây ô nhiễm môi trường

Hướng dẫn giải bài 9 Sơ lược về các chất gây ô nhiễm môi trường

Trang 67 của sách Giải bài tập Chuyên đề Vật lí lớp 10 kết nối tri thức đưa ra hướng dẫn giải chi tiết cho bài tập 9 về các chất gây ô nhiễm môi trường. Bộ sách này được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng tri thức và nắm vững kiến thức. Hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết trong sách giúp học sinh hiểu rõ và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi khởi động

Hằng ngày, trong sản xuất và sinh hoạt, con người thải ra môi trường các chất thải nguy hại đến mức ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đời sống của sinh vật, sức khỏe con người. Những chất nào có thể gây ô nhiễm môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải 1: Liệt kê các loại chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường.Phương pháp giải 2:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Các chất gây ô nhiễm môi trường trong nhiên liệu hóa thạch

II. Các chất gây ô nhiễm môi trường trong mưa acid

Câu hỏi 1. Hãy tìm hiểu nguyên nhân gây mưa acid và các tác động tiêu cực đến môi trường.

Trả lời: Phương pháp giải 1:1. Xác định nguyên nhân gây mưa acid: lượng khí thải SO2 và NO2 từ các hoạt động... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Năng lượng hạt nhân và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Câu hỏi 2. Hãy tìm hiểu những tác động của việc sử dụng năng lượng hạt nhân đến môi trường, nêu quan điểm ủng hộ hay phản đối về việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về các tác động của việc sử dụng năng lượng hạt nhân đến môi trường... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. Suy giảm tầng Ozone

Câu hỏi 3. Hãy tìm hiểu các tác động sinh học bởi sự tăng cường tia cực tím do suy giảm tầng ozone. Cần có những hành động thiết thực nào để hạn chế sự giảm sút của tầng ozone?

Trả lời: Phương pháp giải:- Tìm hiểu các tác động sinh học bởi sự tăng cường tia cực tím do suy giảm tầng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

V. Sự biến đổi khí hậu

Câu hỏi 4. Hãy tìm hiểu sự biến đổi khí hậu hiện nay và tác động tiêu cực đến Việt Nam. Cần có những hành động thiết thực nào để hạn chế sự biến đổi khí hậu?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về sự biến đổi khí hậu hiện nay, tác động tiêu cực đến Việt Nam và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Em có thể. Nói về một số chất gây ô nhiễm môi trường và đề ra giải pháp hạn chế.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê các chất gây ô nhiễm môi trường.2. Đề xuất các giải pháp hạn chế ô nhiễm... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46403 sec| 2197.641 kb