Giải bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 kết nối tri thức bài 7 Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường

Hướng dẫn giải bài tập số 7 trong chuyên đề vật lí lớp 10 - Mục tiêu bảo vệ môi trường

Trong chuyên đề vật lí kết nối tri thức, bài tập số 7 trang 56 nhấn mạnh vào sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. Qua việc giải bài tập này, học sinh sẽ được hướng dẫn cách nhận biết và thực hiện những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường xung quanh.

Bài tập được biên soạn một cách chi tiết và cụ thể, giúp học sinh nắm rõ vấn đề và áp dụng tri thức một cách linh hoạt. Hy vọng rằng thông qua bài học này, học sinh sẽ hiểu hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sẽ trở thành những người dân có trách nhiệm với môi trường xanh sạch.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi khởi động

Môi trường sống của con người trên hành tinh của chúng ta đang bị những tác động tiêu cực, làm ảnh hưởng đến sự sống của toàn bộ sinh vật trên Trái Đất. Các cá nhân, các quốc gia cần chung tay bảo vệ môi trường. Trong chiến lược phát triển của các quốc gia có các hành động nào để bảo vệ môi trường? Cá nhân và cộng đồng có vai trò gì và cần thực hiện các hành động thiết thực nào để bảo vệ môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Bắt đầu bằng việc xác định một số vấn đề chính liên quan đến tác động tiêu cực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Môi trường và sự biến đổi khí hậu

Câu hỏi 1. Môi trường có vai trò quan trọng như thế nào với đời sống con người?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Phân tích vai trò của môi trường đối với đời sống con người từ các khía cạnh như... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Môi trường sống của con người đang bị tác động tiêu cực như thế nào?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Phân loại các tác động tiêu cực lên môi trường sống của con người: ô nhiễm không... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Sự cần thiết bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển của các quốc gia

Câu hỏi 3. Tại sao các quốc gia cần quan tâm bảo vệ môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải:- Đưa ra các lợi ích của bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người và phát triển... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Để bảo vệ môi trường, các quốc gia cần phải làm gì?

Trả lời: Phương pháp giải:- Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường với các kế hoạch, chương trình, và biện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Trong chiến lược phát triển quốc gia, Việt Nam đã có những chương trình, hành động cụ thể nào để bảo vệ môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các chương trình, hành động cụ thể mà Việt Nam đang thực hiện trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Quan sát biểu đồ Hình 7.7 và nhận xét về diện tích, độ che phủ rừng ở Việt Nam qua các năm và tác động của những chính sách của chính phủ trong việc bảo vệ rừng?

Quan sát biểu đồ Hình 7.7 và nhận xét về diện tích, độ che phủ rừng ở Việt Nam qua các năm và tác động của những chính sách của chính phủ trong việc bảo vệ rừng?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xem xét biểu đồ Hình 7.7 và nhìn vào xu hướng diện tích và độ che phủ rừng qua... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 1. Hãy tìm hiểu và thảo luận về ý nghĩa, sự cần thiết của các hoạt động bảo vệ môi trường như: Ngày nước Thế giới, Giờ Trái Đất, …

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về Ngày nước Thế giới và Giờ Trái Đất.2. Thảo luận về ý nghĩa của Ngày... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2. Đề xuất và lựa chọn phương án thực hiện vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Thảo luận nhóm với các bạn cùng lớp để tìm ra các phương án thực hiện vận động... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3. Em đã có các hành động thiết thực nào để hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải:- Liệt kê các hành động thiết thực mà em đã thực hiện để bảo vệ môi trường.- Đề... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Vai trò của cá nhân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường

Câu hỏi 7. Tại sao cá nhân và cộng đồng có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Cá nhân và cộng đồng là người sử dụng và tận dụng các nguồn tài nguyên thiên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 8. Những nguyên nhân gây ra tác hại đến môi trường sống ở khu dân cư, trường học là gì?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định nguyên nhân gây tác hại đến môi trường ở khu dân cư và trường học.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 9. Cá nhân và cộng đồng cần có các hành động thiết thực nào để bảo vệ môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải 1:1. Xác định các hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.2. Liệt kê các cách... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.89357 sec| 2225.922 kb