Giải bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 kết nối tri thức bài 5 Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao

Hướng dẫn giải bài tập chuyên đề vật lí lớp 10 bài 5

Trong chuyên đề vật lí lớp 10, bài tập bài 5 đề cập đến đặc điểm chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao. Để giúp học sinh hiểu rõ hơn về vấn đề này, sách Chuyên đề Vật lí kết nối tri thức đã biên soạn nội dung cụ thể và chi tiết, nhằm hướng dẫn học sinh vận dụng tri thức một cách hiệu quả.

Qua cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức và hiểu rõ hơn về đặc điểm chuyển động của các thiên thể trên bầu trời sao. Sách kết nối tri thức này không chỉ giúp học sinh có kiến thức nền tảng vững chắc mà còn khuyến khích sự hứng thú và sáng tạo trong quá trình học tập của họ.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi khởi động

Hằng ngày chúng ta đều thấy Mặt Trời mọc buổi sáng và lặn vào buổi chiều. Mặt Trăng thì lúc tròn, lúc khuyết. Tại sao ta lại có hiện tượng như vậy?

Trả lời: Phương pháp giải 1:1. Trình bày về quỹ đạo quay của Trái Đất quanh Mặt Trời và quỹ đạo quay của Mặt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Hệ Mặt Trời

Câu hỏi 1. Hãy nêu cấu trúc của hệ Mặt Trời và sự chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Trả lời: Phương pháp giải 1: 1. Nêu cấu trúc của Hệ Mặt Trời: Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời ở trung tâm, tám... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Hãy nêu đặc điểm cấu tạo của một số hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời.2. Tìm hiểu về cấu tạo của từng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

Hoạt động 1. Dựa vào chiều quay của Trái Đất, hãy thảo luận để rút ra kết luận về chiều chuyển động và sự mọc, lặn của Mặt Trời hằng ngày.

Trả lời: Phương pháp giải:- Xác định chiều quay của Trái Đất (từ phía Tây sang phía Đông).- Rút ra kết luận... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2. Dựa trên đường đi của Mặt Trời quan sát thấy từ Trái Đất, hãy thảo luận để giải thích câu sau:

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Phân tích đường đi của Mặt Trời qua các tháng trong năm để hiểu rõ thay đổi của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Câu hỏi 3. Mô tả và kể tên hình dạng Mặt Trăng quan sát thấy từ Trái Đất.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Nhớ rằng Mặt Trăng không tự phát sáng, mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3. Thảo luận để giải thích tại sao hình ảnh Trăng tròn quan sát thấy ở các nơi khác nhau trên Trái Đất và các thời điểm khác nhau lại giống nhau.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Giải thích bằng vận tốc quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Trái Đất.2. Giải thích bằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4. Vẽ lại Hình 5.9, thảo luận để mô tả chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất với giả thuyết Mặt Trăng không tự quay quanh mình nó.

Vẽ lại Hình 5.9, thảo luận để mô tả chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất với giả thuyết Mặt Trăng không tự quay quanh mình nó.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Vẽ lại Hình 5.9 với Mặt Trăng tại các vị trí khác nhau quanh Trái Đất.2. Thảo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5. Thảo luận để rút ra kết luận về sự chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định thông tin cơ bản về chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất và quay... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. Chuyển động nhìn thấy của Kim Tinh, Thủy Tinh

Câu hỏi 4. Dựa vào mô hình hệ Mặt Trời, hãy giải thích tại sao hình ảnh quan sát thấy Thủy tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh gần thẳng hàng nhau.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sử dụng định luật Kepler: "Đường chéo của hình bình hành nối các hành tinh và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

V. Hệ nhật tâm của Copernic

Hoạt động 6. Thảo luận để mô tả về mô hình hệ địa tâm của Ptolemy như Hình 5.13 dưới đây.

Thảo luận để mô tả về mô hình hệ địa tâm của Ptolemy như Hình 5.13 dưới đây.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đầu tiên, xác định các điểm chính trong mô hình hệ địa tâm của Ptolemy như mô tả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Hãy so sánh mô hình hệ địa tâm của Ptolemy và hệ nhật tâm của Copernic về sự chuyển động của các hành tinh, vị trí của các hành tinh.

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Xác định yêu cầu của bài toán là so sánh mô hình hệ địa tâm của Ptolemy và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Tìm kiếm trên internet, sách báo để nêu một số hạn chế của mô hình hệ nhật tâm so với mô hình hệ Mặt Trời ngày nay.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm kiếm trên internet, sách báo để tìm hiểu về hệ nhật tâm và hệ Mặt Trời.2. So... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VI. Giải thích hình ảnh quan sát Mặt Trời, Mặt Trăng, Thủy tinh, Kim tinh từ Trái Đất

Câu hỏi 7. Hãy giải thích chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời dựa vào sự tự quay của Trái Đất.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Mặt Trời chuyển động trong bầu trời do Trái Đất quay quanh trục của mình theo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 7. Bằng hình vẽ hãy giải thích tên gọi “sao Hôm”, “sao Mai” của Kim tinh.

Trả lời: Để giải câu hỏi "Bằng hình vẽ hãy giải thích tên gọi “sao Hôm”, “sao Mai” của Kim tinh", ta có thể... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.44535 sec| 2234.617 kb