Giải bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 kết nối tri thức bài 1 Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học

Giải bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 kết nối tri thức bài 1

Trong sách chuyên đề Vật lí kết nối tri thức, trang 6 giới thiệu về sự phát triển của Vật lí học và hướng dẫn giải chi tiết bài 1 "Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học". Bộ sách này được biên soạn nhằm giúp các em học sinh phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả hơn. Cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu bài học một cách tốt nhất, đồng thời giúp các em áp dụng kiến thức một cách linh hoạt và chính xác.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi khởi động

Vật lí học, cũng như các khoa học khác, được hình thành và phát triển từ những điều chưa biết đến những điều đã biết, từ hiểu biết chưa đầy đủ và chưa hoàn thiện về thế giới xung quanh đến hiểu biết đầy đủ hơn và hoàn chỉnh hơn về thế giới xung quanh. Vật lí học được hình thành và phát triển như thế nào?

Trả lời: Có thể giải câu hỏi trên theo các cách sau:Phương pháp 1:1. Về mặt lịch sử: Vật lí học được hình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Sự ra đời và những thành tựu ban đầu của vật lí thực nghiệm

1. Sự ra đời của vật lí thực nghiệm

Câu hỏi 1. Aristotle quan niệm các vật nặng rơi nhanh hơn các vật nhẹ, nhưng Galilei không tin như thế, ông đã làm thí nghiệm tại tháp nghiêng Pisa (Pi – da) và đưa ra kết luận: Không có sức cản của không khí (hoặc sức cản rất nhỏ so với trọng lượng của vật) thì các vật rơi như nhau (Hình 1.1).

 Không có sức cản của không khí...

Hãy nêu sự khác nhau trong nghiên cứu của Aristotle và Galilei.

Trả lời: Phương pháp giải:- Phương pháp 1: So sánh quan điểm và phương pháp nghiên cứu của Aristotle và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Các nhà triết học tự nhiên Hy Lạp cổ đại sử dụng những phương pháp nghiên cứu nào để nghiên cứu thế giới tự nhiên?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Quan sát: Nhà triết học tự nhiên Hy Lạp cổ đại thường tiến hành quan sát cẩn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Phương pháp thực nghiệm có vai trò như thế nào đối với quá trình phát triển của Vật lí học và các cuộc cách mạng công nghiệp?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần trình bày vai trò của phương pháp thực nghiệm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Hãy nêu vai trò của vật lí thực nghiệm đối với sự phát triển của Vật lí học.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sử dụng phương pháp thực nghiệm và định lượng để phát hiện các quy luật và định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Một số thành tựu ban đầu của vật lí thực nghiệm

Câu hỏi 5. Vật lí thực nghiệm có vai trò như thế nào trong việc phát minh ra máy hơi nước?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Nhận biết nhu cầu: Hiểu rõ nhu cầu của con người trong cuộc sống hàng ngày,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Việc sáng chế ra máy phát điện và động cơ điện có tác động như thế nào đến sản xuất?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đầu tiên, tìm hiểu và định nghĩa máy phát điện và động cơ điện là gì.2. Xem xét... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 7. Hãy kể ra một số thành tựu khác của vật lí thực nghiệm.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Duyệt qua các thông tin liên quan đến lịch sử và các thành tựu của vật lí thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Vai trò của cơ học Newton đối với sự phát triển của Vật lí học

Câu hỏi 8. Hãy nói về một số ảnh hưởng của cơ học Newton đối với sự phát triển của Vật lí học.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về những đóng góp của cơ học Newton đối với sự phát triển của Vật lí... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Một số nhánh nghiên cứu chính của vật lí cổ điển

Hoạt động 1. Vẽ sơ đồ tư duy mô tả các nhánh nghiên cứu của cơ học cổ điển.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu các nhánh nghiên cứu của cơ học cổ điển trong sách giáo khoa hoặc các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2. Kể tên một số nghiên cứu của các nhánh nghiên cứu của cơ học cổ điển.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê các nhánh nghiên cứu của cơ học cổ điển: cơ học vật rắn và cơ học chất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3. Vì sao âm học được coi là một nhánh của cơ học?

Trả lời: Phương pháp giải:- Nêu định nghĩa của cơ học và âm học.- Liên kết giữa cơ học và âm học thông qua... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4. Thảo luận với bạn về vai trò của các nhánh chính của vật lí cổ điển đối với sự phát triển khoa học công nghệ.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Nêu vai trò của các nhánh chính của vật lí cổ điển2. Liệt kê các ví dụ cụ thể về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Sự ra đời của Vật lí hiện đại

1. Sự khủng hoảng của Vật lí cuối thế kì XIX

Câu hỏi 9. Kể tên một số phát hiện quan trọng tạo ra sự khủng hoảng của vật lí cuối thế kỉ XIX.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các phát hiện quan trọng tạo ra sự khủng hoảng của vật lí cuối thế kỉ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Sự ra đời của Vật lí hiện đại

Hoạt động 5. Tìm hiểu trên internet những thông tin về thuyết tương đối, thảo luận các vấn đề:

  • Tầm quan trọng của thuyết tương đối.
  • Ứng dụng trong khoa học và đời sống.
Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Tìm trên internet thông tin về thuyết tương đối và đọc các bài viết, bài... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Một số lĩnh vực của Vật lí hiện đại

Hoạt động 6. Hãy vẽ sơ đồ tư duy mô tả các nhánh nghiên cứu của vật lí hiện đại.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các lĩnh vực của Vật lí hiện đại, ví dụ: Vật lí hạt nhân, Vật lí hạt... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48704 sec| 2245.742 kb