Giải bài tập chuyên đề tin học lớp 10 cánh diều bài 3 Thực hành tổng hợp

Hướng dẫn giải bài 3 Thực hành tổng hợp sách chuyên đề tin học lớp 10 cánh diều

Trên cuốn sách chuyên đề học tập tin học lớp 10 cánh diều, bài 3 Thực hành tổng hợp được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả. Bài học này cung cấp cách hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ ràng, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt nội dung và áp dụng vào thực hành.

Hi vọng rằng, với sự hướng dẫn cụ thể và giải thích chi tiết trong cuốn sách, học sinh sẽ có thể tiếp cận và làm bài tốt hơn, từ đó nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết. Mục tiêu cuốn sách là giúp học sinh tiến bộ và phát triển trong môn học tin học, từ đó nâng cao khả năng tự tin và sáng tạo trong học tập.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi vận dụng. Giả sử có bảng tính “Danh sách các quốc gia theo diện tích và dân số năm 2019” (minh họa một phần trang tính trong Hình 4). Với các chức năng của Excel mà em đã biết, có thể thống kê được những gì và đưa ra được thông tin nào mà em cho rằng nhiều người muốn biết?

Giả sử có bảng tính “Danh sách các quốc gia theo diện tích và dân số năm 2019”

Trả lời: Để thực hiện các thống kê về diện tích và dân số của các quốc gia từ bảng tính trong Excel, bạn có... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46355 sec| 2185.266 kb