Giải bài tập chuyên đề tin học lớp 10 cánh diều bài 2 Các hàm tính toán theo điều kiện

Hướng dẫn giải bài tập chuyên đề số 2: Các hàm tính toán theo điều kiện

Bài học chuyên đề về các hàm tính toán theo điều kiện trong sách Giải bài tập tin học lớp 10 cánh diều mang đến cho các em học sinh những kiến thức cần thiết để phát triển năng lực vận dụng trí thức. Qua cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ hiểu rõ hơn về cách áp dụng những kiến thức này vào các bài toán thực tế.

Bài tập và hướng dẫn giải

Khởi động. Trong thực tế, em có thể gặp tình huống cần thực hiện các tính toán theo điều kiện trên một bảng dữ liệu, ví dụ tính điểm trung bình môn Tiếng Anh của các bạn nam trong lớp. Em hãy nêu thêm một vài tình huống khác.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tính tổng số học sinh nam trong lớp.2. Tính điểm trung bình môn Tiếng Anh của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Hàm tính tổng và tính trung bình cộng

Hoạt động 2. Trên bảng dữ liệu thu được từ Hoạt động 1, tại hai ô tính còn trống cạnh nhau, em hãy lần lượt gõ các công thức sau:

=AVERAGE(F3:F14)

=AVERAGE(E3:E14,10,F3:F14)

Em hãy so sánh và nhận xét ý nghĩa của từng kết quả nhận được.

Trả lời: Để giải bài toán này, chúng ta cần hiểu rõ về hàm AVERAGE trong Excel. Phương pháp giải:1. Tại ô F16... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Hàm lấy giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Hoạt động 3. Trên bảng dữ liệu thu được từ Hoạt động 1, tại hai ô tính còn trống cạnh nhau, em lần lượt gõ các công thức sau:

=MAX(F3:F14)

=MAXIF(F3:F14,D3:D14,”Nữ”)

Em hãy so sánh và nhận xét ý nghĩa của từng kết quả nhận được.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta sử dụng hai hàm trong Excel là MAX và MAXIFS.Phương pháp giải:1. Sử dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Thực hành

Câu hỏi. Dựa trên bảng tính trong Hoạt động 1, em hãy lập công thức để tính:

1) Số thí sinh nam khối 10 dự thi có điểm thi lớn hơn 75.

2) Điểm trung bình của các thí sinh khối 12.

3) Kết quả thi cao nhất, thấp nhất của các thí sinh nam khối 10.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên:1) Để tính số thí sinh nam khối 10 dự thi có điểm thi lớn hơn 75, ta sử dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập

Câu hỏi. Em hãy xây dựng bảng dữ liệu kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm của các bạn trong lớp (gồm các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ). Từ bảng dữ liệu này, em hãy thống kê những thông tin sau:

1) Số lượng các bạn có điểm thi cả ba môn đều từ 8.0 trở lên.

2) Điểm trung bình môn Ngữ văn của các bạn nữ và điểm trung bình môn Toán của các bạn Nam.

3) Điểm trung bình môn Ngoại ngữ của các bạn có điểm môn Toán từ 8.0 trở lên.

Trả lời: Phương pháp giải của câu hỏi trên như sau:1) Để tính số lượng các bạn có điểm thi cả ba môn đều từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi vận dụng. Ngày cuối tuần, lớp em tổ chức đi xem phim cùng nhau. Một số bạn muốn đi vào sáng chủ nhật, một số bạn muốn đi vào chiều chủ nhật, một số bạn khác có thể đi cả sáng hay chiều đều được. Em hãy lập một bảng cho các bạn đăng kí thời gian phù hợp và thống kê phương án nào có nhiều bạn lựa chọn nhất.

Trả lời: Để giải bài toán này, trước hết ta cần lập bảng tính như đã được mô tả trong câu hỏi. Sau đó, ta lập... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi tự kiểm tra

Cho bảng dữ liệu về số lượng trái cây đã tiêu thụ như hình bên. Em hãy giải thích ý nghĩa các hàm được viết như sau:

1) =COUTNTIF(D2:D13,”>100”)

2) =COUTNTIFS(B2:B13,”Táo”,D2:D13,”>100”)

3) =SUMIF(B2:B13,”Táo”,D2:D13)

4) =MINIFS(D2:D13,B2:B13,”Táo”,C2:C13,”Pháp”)

Cho bảng dữ liệu về số lượng trái cây đã tiêu thụ như hình bên

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta thực hiện các bước sau:1) Đếm số loại trái cây có số lượng lớn hơn 100: Sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.36912 sec| 2209.313 kb