Giải bài tập chuyên đề tin học lớp 10 cánh diều bài 1 Tóm tắt một số kiến thức về phần mềm bảng tính

Giải bài tập chuyên đề tin học lớp 10 cánh diều bài 1

Trong sách chuyên đề học tập tin học lớp 10 cánh diều, có phần Tóm tắt một số kiến thức về phần mềm bảng tính. Bộ sách này được biên soạn nhằm giúp các em học sinh phát triển năng lực vận dụng trí thông minh của mình. Cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu bài học tốt hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Khởi động. Em hãy nêu một số khả năng của phần mềm bảng tính mà em biết.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định các khả năng của phần mềm bảng tính mà em biết.Bước 2: Viết câu trả lời... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. Tổ chức lưu trữ dữ liệu trong phần mềm bảng tính

Hoạt động 1. Em hãy tạo một trang tính như ở Hình 1, trong đó các ô tính tại khối ô F4:F9D10:F10 sử dụng công thức để thu được số liệu như trong hình. Em hãy thay đổi các số liệu trong cột D và nhận xét về số liệu hiển thị tại ô tính D10F10.

Em hãy tạo một trang tính như ở Hình 1

Trả lời: Câu trả lời chi tiết hơn như sau:Bước 1: Tạo bảng tính như trong Hình 1.Bước 2: Tại ô F4, nhập công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Bảng chọn chức năng của phần mềm bảng tính

3. Một số hàm tính toán thông dụng của phần mềm bảng tính

Luyện tập

Câu hỏi. Cho một trang tính với bảng dữ liệu đã tạo trong Hoạt động 1, em hãy cho biết:

1) Excel có thể thực hiện đưa ra danh sách các phim theo thứ tự tổng lượng vé bán ra tăng dần hay không?

2) Cần phải lựa chọn chức năng nào của Excel để chỉ hiển thị những phim có lượng vé bán ra cuối tuần lớn hơn 20 000 vé?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:1) Để đưa ra danh sách các phim theo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi vận dụng

Sử dụng trang tính với bảng dữ liệu đã tạo trong Hoạt động 1, em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

1) Chèn thêm một cột có tiêu đề “Doanh thu” và một cột có tiêu đề “Xếp hạng”.

2) Tra cứu bảng “Giá vé” để tính toán doanh thu từng bộ phim trong bảng dữ liệu và tổng doanh thu của tất cả các phim có trong bảng.

3) Tại cột “Xếp hạng”, sử dụng hàm IF để ghi giá trị “Đắt khách” tại những hàng ứng với các bộ phim có tổng lượng vé bán ra trên 50 000 vé.

4) Tính trung bình lượng vé bán ra trong ngày thường và trong ngày cuối tuần cho tất cả các phim.

Trả lời: 1) Cách làm 1:- Chọn 2 cột sau cột "Lượt xem" (ví dụ cột F và G).- Trong tab "Home", chọn "All... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1. Với mỗi dải lệnh Home, Insert, Data, em có thể làm được những gì với bảng tính.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, ta sẽ làm như sau:1. Với dải lệnh "Home":- Kẻ bảng: Dùng để tạo ra các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2. Em hãy cho biết mục đích sử dụng các hàm SUM, COUNT, IF, MAX, AVERAGE.

Trả lời: Để sử dụng các hàm trong Excel như SUM, COUNT, IF, MAX, AVERAGE, bạn cần điều chỉnh công thức trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3. Giả thiết ô tính E10 có chứa hàm =SUM(B$2:$E8). Nếu sao chép nội dung ô tính E10 sang ô tính G12, hàm =SUM(B$2:$E8) ở ô tính E10 thay đổi như thế nào khi sang ô tính G12?

Trả lời: Để giải câu hỏi này, ta sẽ thực hiện việc sao chép nội dung ô tính E10 sang ô tính G12 như sau:1.... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.40780 sec| 2209.609 kb