Giải bài tập chuyên đề KTPL 10 cánh diều bài 7: Quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp

Hướng dẫn giải bài tập chuyên đề KTPL 10 cánh diều bài 7

Trong sách chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều, bài 7 về Quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ trang 37 là một phần quan trọng giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ sách này đã được biên soạn nhằm giúp phát triển năng lực vận dụng trí thức cho hoc sinh. Với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, học sinh sẽ có cơ hội nắm vững bài học hơn, từ đó áp dụng vào thực tế một cách thành thạo.

Chắc chắn rằng việc học tập thông qua sách chuyên đề này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời phát triển kỹ năng về kinh tế và pháp luật một cách toàn diện.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. Mở đầu 

Câu hỏi 1 : Em hãy chia sẻ ý kiến của mình về nhận định: Khi xây dựng được quy trình khoa học, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo em, việc xây dựng quy trình tổ chức, hoạt động có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp nhỏ.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi.Bước 2: Trình bày ý kiến cá nhân về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Khám phá 

Câu hỏi 2 : Em hãy quan sát hình ảnh, thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi 

 Em hãy quan sát hình ảnh, thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi

 • Khi quan sát các hình ảnh trên, em liên tưởng đến các bước nào trong quy trình hình thành doanh nghiệp nhỏ?
 • Em hãy nhận xét ý kiến của anh T trong tình huống trên.
 • Em hãy cùng bạn tìm hiểu quy định của pháp luật hiện hành để giúp anh D hiểu rõ về quy trình thành lập doanh nghiệp nhỏ.
 
 
Trả lời: Cách làm:1. Xem xét hình ảnh và thông tin2. Liên tưởng đến bước hình thành doanh nghiệp nhỏ3. Nhận... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ 

Câu hỏi 3 : Em hãy đọc trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi

 •  Em hãy mô tả thứ tự và làm rõ nội dung các bước trong quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp trên.
 •  Em hãy cùng bạn sơ đồ hóa quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp đó.
Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:1. Xác định các bước trong quy trình tổ chức, hoạt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Luyện tập và vận dụng 

Câu hỏi 1 : Em hãy cùng bạn sơ đồ hóa toàn bộ quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ thể hiện rõ 2 giai đoạn: giai đoạn thành lập và giai đoạn tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.

Câu hỏi 2 : Em hãy cùng bạn thảo luận và làm rõ vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa các bước trong quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ.

Câu hỏi 3 : Khi xây dựng quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ, anh Q là chủ doanh nghiệp đã đưa ra các phương án tổ chức doanh nghiệp như sau:

 • Anh Q băn khoăn không biết bố trí các bộ phận này sao cho dễ dàng để anh có thể kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp.
 • Em và các bạn hãy thảo luận mối liên hệ giữa các bộ phận tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra lời khuyên cho anh Q để anh có thể tổ chức quản lí doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Câu hỏi 4 : Em hãy cùng bạn lên ý tưởng một lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ phù hợp với thực tiễn địa phương và thực hành lập quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp đó theo gợi ý sau:

 • Xác định lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Dự kiến quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp. (Tham vấn ý kiến của giáo viên, chuyên gia để xác định các bước trong quy trình).
 • Thiết kế các bước trong quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp dưới dạng đồ họa thông tin.
 • Chia sẻ kết quả với các bạn trong lớp.

Câu hỏi 5 : Em hãy thực hiện một dự án nhỏ để tìm hiểu một bước (ví dụ như bước sản xuất, bán hàng,…) trong quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ cụ thể và viết báo cáo kết quả thu được.

 

 
Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi trên, bạn cần thực hiện các bước sau:1. **Sơ đồ hóa quy trình tổ chức và hoạt... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46962 sec| 2197.867 kb