Giải bài tập chuyên đề KTPL 10 cánh diều bài 5: Mục tiêu và nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ

Chuyên đề bài 5: Mục tiêu và nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ

Trong sách Giải bài tập chuyên đề KTPL 10 cánh diều bài 5, trên trang 29, chúng ta được hướng dẫn chi tiết về mục tiêu và nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ. Bộ sách này được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức về kinh tế và pháp luật. Những hướng dẫn cụ thể và giải thích chi tiết trong sách giúp học sinh hiểu bài học một cách rõ ràng hơn, từ đó nắm vững kiến thức.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. Mở đầu 

Câu hỏi 1 : Em hãy cùng bạn bình luận ý kiến: Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp nhỏ.

 

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, có thể thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Đọc câu hỏi và hiểu rõ vấn đề... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Khám phá 

1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ 

Câu hỏi 2 : Em hãy quan sát hình ảnh, đọc trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi.

Em hãy quan sát hình ảnh, đọc trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi.

  • Em hãy cùng bạn liệt kê các mục tiêu của doanh nghiệp nhỏ được thể hiện trong hình ảnh trên và làm rõ từng mục tiêu đó.
  • Em hãy xác định mục tiêu của chị P khi đăng kí kinh doanh và sau khi doanh nghiệp được thành lập.
  • Ngoài những mục tiêu kể trên, em còn biết những mục tiêu nào khác của doanh nghiệp nhỏ?
Trả lời: Cách làm:1. Xem hình ảnh và đọc trường hợp để hiểu cụ thể về mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ 

Câu hỏi 3: Em hãy quan sát hình ảnh, đọc thông tin, trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi: 

Khi quan sát các hình ảnh trên, em liên tưởng đến điều gì? Em hãy cùng bạn chia sẻ sự ảnh hưởng của từng nhân tố trên đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Quan sát hình ảnh và đọc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4 : Em hãy phân loại các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thành nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài.

Trả lời: Cách 1: Để phân loại các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thành nhân tố... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. Luyện tập và vận dụng 

Câu hỏi 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiên náo dưới đây? Vì sao?

A. Doanh nghiệp nhỏ đóng góp kháng nhiều đổi với sự phát triển kinh tế ở tước ta

B. Lợi nhuận là mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp nhỏ.

C. Để kinh doanh liệu quả, doanh nghiệp nhỏ nên xác định rõ các mục tiêu ngắn han. trung han và đài han.

D. Để nàng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp nhỏ có thể áp đụng moi biện pháp để hạ thấp chi phí sản xuất

E.  Doanh nghiệp nhỏ chỉ phố biến ở các nước đang phát triển

Câu hỏi 2. Em hãy cùng ban lâm rõ mối quan hệ giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội của doanh nghiệp nhỏ

Câu hỏi 3. Em hãy nêu một ví dụ về mục tiêu của một doanh nghiệp nhỏ cụ thể ở địa phương em và cho biết cách thức để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đó.

Câu hỏi 4. Có ý kiến cho rằng, điểm chung của những ngươi khởi nghiệp với mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ là khi mới bắt đầu thì họ rất hào hứng. Nhưng sau khoảng 1 đến 2 năm thì rất nhiều người bỏ cuộc, chỉ mội số ít giữ được tinh thần ban đầu Sau 3- 4 năm thi số lượng doanh nghiệp nhỏ bước đi đúng trên con đường khởi nghiệp còn lại rất ít.

a) Em đồng tình hay: không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?

b) Em sẽ đưa ra lời khuyên gì về mục tiêu để giúp các doanh nghiệp nhỏ có thể đến gần hơn với thành công?

Câu hỏi 5. Em hãy sưu tầm những kinh nghiệm để xác định mục tiêu trong sản xuất kinh doanh, cách lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó và chia sẻ với các bạn trong lớp.

Câu hỏi 6. Trải nghiệm:

Em hãy cùng bạn thực hiện một dự án nhỏ để tìm hiểu về mục tiêu, nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ ở địa phương theo gợi ý sau: xác định mục đích, yêu câu của dự án: lựa chọn doanh nghiệp để thực hiện dự án, dự kiến thời gian, thành phần tham gia; tiến hành thực hiện dự án, tổ chức báo cáo và đánh giá kết quả đạt được trước lớp.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi trước khi bắt đầu viết câu trả lời.2. Đưa ra ý kiến cá nhân về mỗi... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.54699 sec| 2202.219 kb