Giải bài tập chuyên đề âm nhạc 10 chân trời sáng tạo chủ đề 10.2 Bài 3 Luyện tập

Giải bài tập chuyên đề âm nhạc 10 chân trời sáng tạo - Chủ đề 10.2 Bài 3

Trong bài tập này, chúng ta sẽ luyện tập về hợp âm đệm của bản nhạc "All I have to do is dream" trong phần mở đầu. Đầu tiên, chúng ta cần xác định giọng của đoạn nhạc, và phân tích đặc điểm của các hợp âm có trong bản nhạc. Sau đó, chúng ta sẽ sắp xếp lại sơ đồ hợp âm theo bậc, để hiểu rõ hơn về cấu trúc âm nhạc của bản nhạc.

Đoạn nhạc được viết bằng giọng Pha trưởng và bao gồm các hợp âm F, Dm, Gm, C7, F, Dm, Gm, C7, F, Dm, Bb, C7, F, Dm, Bb, Dm, Bb, C7, F. Việc phân tích hợp âm này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc âm nhạc và cách ghép hợp âm một cách hợp lý và tự nhiên.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.46572 sec| 2210.055 kb