Giải bài tập chuyên đề âm nhạc 10 chân trời sáng tạo chủ đề 10.1 Bài 2 Vận dụng

Giải bài tập chuyên đề âm nhạc 10 chân trời sáng tạo chủ đề 10.1 Bài 2 Vận dụng

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tập trung vào việc thành lập nhóm hợp âm ba phụ của giọng Mi thứ và giọng Đô trưởng. Để thể hiện hợp âm này, các bạn có thể sử dụng đàn Guitar hoặc đàn phím điện tử.

Đầu tiên, chúng ta cần lắng nghe và cảm nhận giọng Mi thứ trên khuông nhạc. Sau đó, thực hành hòa thanh nhóm hợp âm ba phụ của giọng Mi thứ trên đàn Guitar hoặc đàn phím điện tử.

Tương tự, chúng ta cũng thể hiện các hợp âm ba phụ của giọng Đô trưởng trên đàn guitar hoặc đàn phím điện tử. Hãy cùng thực hành và luyện tập để nắm vững cách thức này!

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.41377 sec| 2210.148 kb