Giải bài tập chuyên đề âm nhạc 10 chân trời sáng tạo chủ đề 10.1 Bài 1 Hình thành kiến thức mới

Hợp âm ba: Khái niệm và cấu trúc

Hợp âm ba là loại hợp âm gồm ba âm được xếp theo quãng ba. Âm thấp nhất là âm 1, âm ở giữa là âm 3 và âm trên cùng là âm 5. Trong âm nhạc, có bốn dạng chính của hợp âm ba: ba trưởng, ba thứ, ba tăng và ba giảm.

Hợp âm ba trưởng: Tính chất của hợp âm này là trong sáng, tươi vui và khỏe khoắn. Kí hiệu là chữ cái viết in hoa của âm gốc, ví dụ như hợp âm Đô trưởng (C).

Hợp âm ba thứ: Có tính chất mềm mại, nhẹ nhàng và êm dịu. Kí hiệu là chữ cái viết in hoa tên của âm gốc và chữ m (minor hoặc moll), ví dụ như hợp âm Đô thứ (Cm).

Hợp âm ba tăng: Được tạo ra bằng cách chồng lên nhau hai quãng 3 trưởng, mang tính chất tương tự như hợp âm ba trưởng, chỉ có quãng 5 tăng.

Hợp âm ba giảm: Cấu trúc của hợp âm này bao gồm quãng 3 thứ chồng lên nhau, tạo ra một tông âm u tối, ảm đạm. Kí hiệu là chữ cái viết in hoa tên âm gốc và chữ "dim", ví dụ như hợp âm Đô giảm (Cdim).

Cấu trúc của hợp âm ba: Hợp âm ba trưởng được tạo ra bởi quãng 3 trưởng ở dưới và quãng 3 thứ ở trên, quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng 5. Cấu trúc của hợp âm ba thứ, hợp âm ba tăng và hợp âm ba giảm cũng được giải thích tương tự.

Thông qua hợp âm ba, chúng ta có thể thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau trong âm nhạc, từ sự vui tươi, nhẹ nhàng đến sự u tối, ảm đạm. Hãy thực hành và trải nghiệm sự sáng tạo của mình qua việc học hợp âm ba.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.41513 sec| 2214.195 kb