Giải bài tập chuyên đề âm nhạc 10 chân trời sáng tạo chủ đề 10.1 Bài 2 Hình thành kiến thức mới

Phân Tích Chi Tiết về Hợp Âm Ba Phụ trong Âm Nhạc

Trong chuyên đề âm nhạc 10 chân trời sáng tạo, hợp âm ba phụ là khái niệm quan trọng với các hợp âm được xây dựng trên các bậc II, III, Vi và Vii của điệu trưởng và điệu thứ. Trong điệu trưởng, các hợp âm ba bậc II, III, Vi thường mang tính chất thuận, mềm mại, buồn và hơi tối. Ví dụ, trong giọng Đô trưởng, các hợp âm ba phụ được thành lập trên các bậc ba giảm với tính chất nghịch, ảm đạm, u tối.

Trên điệu thứ tự nhiên, các hợp âm ba bậc II, VI và VII thường là các hợp âm ba trưởng có tính chất vui tươi. Ví dụ, trong giọng La thứ tự nhiên, hợp âm ba bậc III là Đô trưởng, hợp âm ba bậc VI là Pha trưởng, hợp âm ba bậc VII là Son trưởng. Ngoài ra, ở điệu thứ hòa thanh, bậc Vii được nâng lên nửa cung, điều này khiến hợp âm ba phụ thành lập trên bậc II là hợp âm 3 tăng và hợp âm ba phụ thành lập trên bậc VII là hợp âm ba giảm.

Với kiến thức về hợp âm ba phụ, học sinh có thể hiểu rõ hơn về cách xây dựng và sử dụng các hợp âm trong âm nhạc, từ đó làm giàu thêm kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.47025 sec| 2212.695 kb