Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 2
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 5

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Bản PDF

Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 2

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 2 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 19: Người công dân

 • Tập đọc: Người Công dân số Một
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. Phân biệt âm đầu r/d/gi ; âm chính o/ô
 • Luyện từ và câu: Câu ghép
 • Kể chuyện: Chiếc đồng hồ
 • Tập đọc: Người Công dân số Một (tiếp theo)
 • Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
 • Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
 • Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn Kểt bài)

Tuần 20: Người công dân

 • Tập đọc: Thái Sư Trần Thủ Độ
 • Chính tả: Nghe – Viết: Cánh cam lạc mẹ Phân biệt âm đầu r/d/gi; âm chính o/ô
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
 • Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tập làm văn: Lập Chương trình hoạt động

Tuần 21: Người công dân

 • Tập đọc: Trí dũng Song toàn
 • Chính tả: Nghe – viết: Trí dũng song toàn Phân biệt âm đầu r/d/gi; dấu hỏi/dấu ngã
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Tiếng rao đêm
 • Tập làm văn: Lập Chương trình hoạt động
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình

 • Tập đọc: Lập làng giữ biển
 • Chính tả: Nghe – Viết: Hà Nội Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng
 • Tập đọc: Cao Bằng
 • Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết)

Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình

 • Tập đọc: Phân xử tài tình
 • Chính tả: Nhớ – viết: Cao Bằng Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Chú đi tuần
 • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình

 • Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê
 • Chính tả: Nghe – Viết: Núi non hùng Vĩ Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Hộp thư mật
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Tuần 25: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
 • Chính tả: Nghe – Viết: Ai là thuỷ tổ loài người Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)
 • Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
 • Kể chuyện: Vì muôn dân
 • Tập đọc: Cửa Sông
 • Tập làm văn: Tả đồ vật (Kiểm tra viết)
 • Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
 • Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Tuần 26: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Nghĩa thầy trò
 • Chính tả: Nghe – Viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
 • Tập làm văn: Tập Viết đoạn đối thoại
 • Luyện từ và Cầu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Tuần 27: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Tranh làng Hồ
 • Chính tả: Nhớ – viết: Cửa sông Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Đất nước
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng từ ngữ nối
 • Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Ôn tập giữa học kì II

Tuần 29: Nam và nữ

 • Tập đọc: Một vụ đắm tàu
 • Chính tả: Nhớ – Viết : Đất nước Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
 • Kể Chuyện: Lớp trưởng lớp tôi
 • Tập đọc: Con gái
 • Tập làm văn: Tập Viết đoạn đối thoại
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tuần 30: Nam và nữ

 • Tập đọc: Thuần phục Sư tử
 • Chính tả: Nghe – Viết: Cô gái của tương lai Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Nam và nữ
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
 • Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Tuần 31: Nam và nữ

 • Tập đọc: Công việc đầu tiên
 • Chính tả: Nghe – Viết: Tà áo dài Việt Nam Luyện tập viết hoa.
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Nam và nữ
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Bầm ơi
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tuần 32: Những chủ nhân tương lai

 • Tập đọc: Út Vịnh
 • Chính tả: Nhớ – Viết : Bầm ơi Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
 • Kể chuyện: Nhà Vô địch
 • Tập đọc: Những cánh buồm
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
 • Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

 • Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
 • Chính tả: Nghe – Viết : Trong lời mẹ hát Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Trẻ em
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Sang năm con lên bảy
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả người
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
 • Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tuần 34: Những chủ nhân tương lai

 • Tập đọc: Lớp học trên đường
 • Chính tả: Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
 • Tập làm văn: Trả bài Văn tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập học kì II

Cuốn "Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 Tập 2" là một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, nhằm mục tiêu cung cấp và nâng cao kiến thức ngôn ngữ cho học sinh lớp 5, qua đó giúp học sinh phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và hiểu sâu sắc về văn hóa và lịch sử dân tộc. Cuốn sách này do Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam phát hành, là nơi đáng tin cậy để phụ huynh và giáo viên lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh. Nội dung của sách gồm các bài học được sắp xếp theo tuần, từ Tuần 19 đến Tuần 34, bao gồm các mục như Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện và Tập làm văn. Cuốn sách có cấu trúc khoa học và logic, mỗi tuần học tập trung vào một chủ đề cụ thể, từ "Người công dân" đến "Nhớ nguồn," và cuối cùng là "Những chủ nhân tương lai," nhằm gieo rắc tình yêu thương, trách nhiệm công dân, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai. Chương trình học đặc biệt chú trọng đến việc học sinh có thể vận dụng ngôn ngữ một cách sáng tạo và hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày. Với mục Tập đọc, học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều đoạn văn, bài thơ, hồi ký, cũng như các văn bản có giá trị văn hóa và giáo dục cao. Chính tả không chỉ giúp học sinh rèn luyện việc nghe – viết chính xác, mà còn giúp họ phân biệt và sử dụng đúng các âm đầu, vần và dấu thanh. Trong phần Luyện từ và câu, sách cung cấp cơ hội cho học sinh mở rộng vốn từ vựng và hiểu biết về cấu trúc ngôn ngữ qua việc ghép câu, sử dụng quan hệ từ, cách thức liên kết câu và ôn tập về dấu câu. Bên cạnh đó, Kể chuyện góp phần nâng cao khả năng sáng tạo, tưởng tượng và kể lại một cách sinh động các sự kiện, câu chuyện đã nghe hoặc trực tiếp tham gia. Cuối cùng, Tập làm văn giáo dục học sinh cách tả người, tả cảnh, tả đồ vật và viết đoạn đối thoại, từ đó rèn luyện kỹ năng viết một cách toàn diện. Sách còn bao gồm các bài ôn tập giữa học kì và cuối học kì II, giúp học sinh tổng hợp và củng cố kiến thức đã học, đồng thời chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quan trọng. Sự đa dạng về hình thức luyện tập và bài tập áp dụng, kết hợp với các chủ đề thực tế và gần gũi với cuộc sống, sách giáo khoa này không chỉ giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt mà còn giáo dục về nhân cách, đạo đức và ý thức xã hội. Về hình thức, sách được in ấn rõ ràng và sắc nét, với hình ảnh minh họa sinh động, màu sắc phong phú, và giấy in chất lượng tốt, dễ dàng cho việc đọc và ghi chú. Sách giáo khoa Tiếng Viêt 5 Tập 2 cũng có thể dễ dàng tìm thấy dưới dạng PDF, phục vụ cho nhu cầu học tập tại nhà hoặc học trực tuyến.
Bình luận (5)

Phạm Thị Thúy Linh

Tôi rất hạnh phúc khi thấy con tôi tiến bộ trong việc đọc sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Tập 2. Cảm ơn nhà trường và tác giả đã tạo ra nó.

Trả lời.

Lê Hồng Trung

Em rất vui khi sử dụng sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Tập 2. Nó là nguồn tài liệu hữu ích trong quá trình học tập của em.

Trả lời.

Nguyễn Thị Hương

Tôi rất hài lòng với sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Tập 2. Nó giúp con tôi yêu thích môn học và phát triển văn hóa đọc.

Trả lời.

Trần Minh Đạt

Em biết ơn vì đã có sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Tập 2. Nó giúp em nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Trả lời.

Lê Thị Mỹ Linh

Tôi cảm động khi đọc những câu chuyện trong sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Tập 2. Chúng giúp tôi hiểu về cuộc sống và nhân cách của con người.

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đặt câu hỏi
0.07543 sec| 2262.063 kb