Sách giáo khoa (SGK) - Toánlớp 5

Sách giáo khoa (SGK) - Toánlớp 5
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 5

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Toánlớp 5 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Toánlớp 5 Bản PDF

Sách giáo khoa toán lớp 5

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 5 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập Chung
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Luyện tập
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Luyện tập
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Luyện tập
 • Héc-ta
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Khái niệm số thập phân
 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân
 • Luyện tập
 • Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Cộng hai số thập phân
 • Luyện tập
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Luyện tập
 • Trừ hai số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
 • Luyện tập
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Phép chia Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Luyện tập
 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Luyện tập
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Hình tròn. Đường tròn
 • Chu Vi hình tròn
 • Luyện tập
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Luyện tập chung
 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập
 • Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Thể tích của một hình
 • Xăng-ti-mét khối. Đê-xi-mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập
 • Nhân số đo thời gian. Với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Vận tốc
 • Luyện tập
 • Quãng đường
 • Luyện tập
 • Thời gian
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo thời gian
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Phép nhân
 • Luyện tập
 • Phép chia
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian.
 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Luyện tập
 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Một số dạng bài toán đã học
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập Chung
"Sách giáo khoa (SGK) - Toánlớp 5 " là một cuốn sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 5. Cuốn sách này được trình bày bởi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và nhà cung cấp là Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Cuốn sách được giới thiệu với mục đích hướng dẫn học sinh lớp 5 về nền tảng kiến thức toán học. Nội dung của sách gồm nhiều bài tập và ví dụ giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức. Cuốn sách bao gồm các chủ đề như khái niệm về phân số, tính chất cơ bản của phân số, so sánh hai phân số, phân số thập phân, phép cộng, phép trừ phân số, phép nhân và phép chia phân số, hỗn số, bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng, giải toán về phần trăm, sử dụng máy tính bỏ túi, diện tích của hình tam giác, hình thang, hình tròn, đường tròn, vận tốc, quãng đường, thời gian, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương, hình trụ, hình cầu, bảng đơn vị đo thời gian và một số dạng bài toán đã học. Cuốn sách tập trung vào việc phát triển kỹ năng tính toán và xử lý vấn đề của học sinh lớp 5. Nó cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về toán học và áp dụng chúng vào thực tế thông qua việc giải quyết các bài tập và ví dụ. Sách cũng khuyến khích học sinh ôn tập và củng cố kiến thức thông qua các bài tập luyện tập và phần ôn tập sau mỗi chương. Với cấu trúc rõ ràng và lời giảng dễ hiểu, cuốn sách này là một tài liệu hữu ích cho các học sinh lớp 5 để rèn luyện và phát triển kỹ năng toán học cơ bản.
Bình luận (5)

Nguyễn Thị Mai

SGK Toán 5, em không thể không khen ngợi nó. Thật tuyệt vời và hữu ích cho việc học của em.

Trả lời.

Đặng Thành Đạt

Tôi biết ơn SGK Toán 5 vì nó đã giúp tôi xây*** nền tảng toán học vững chắc.

Trả lời.

Phạm Xuân Hoà

SGK Toán 5 rất cảm động. Nhờ nó, em đã vượt qua khó khăn và trở thành người giỏi toán trong lớp.

Trả lời.

Lê Thị Hương

Em thực sự phấn khích khi đọc SGK Toán 5. Nó giúp em hiểu những khái niệm phức tạp một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trả lời.

Nguyễn Anh Tuấn

SGK Toán 5 giúp tôi hiểu bài toán như chơi, tăng thêm niềm vui học tập!

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đặt câu hỏi
0.06999 sec| 2255.57 kb