Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 1

Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 1
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 5

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Bản PDF

Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 1

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 1 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 1: Việt Nam – Tổ quốc của em

 • Tập đọc: Thư gửi các học sinh
 • Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu Ôn tập quy tắc viết C/k, g / gh, ng/ ngh
 • Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
 • Kể chuyện: Lý Tự Trọng
 • Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
 • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 2: Việt Nam – Tổ quốc của em

 • Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
 • Chính tả.: Nghe – Viết : Lương Ngọc Quyến Cấu tạo của phần vần
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Sắc màu em yêu
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
 • Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 3: Việt Nam – Tổ quốc của em

 • Tập đọc: Lòng dân
 • Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh Quy tắc đánh dấu thanh
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
 • Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Quy tắc đánh dấu thanh
 • Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
 • Kể chuyện: Tiếng Vĩ cầm ở Mỹ Lai
 • Tập đọc: Bài ca về trái đất
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
 • Tập làm Văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
 • Chính tả: Nghe – Viết: Một chuyên gia máy xúc Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa uÔ / ua)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hoà bình
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Ê-mi-li, con…
 • Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
 • Luyện từ và câu: Từ đồng âm
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
 • Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con. Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa ươ / ưa)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
 • Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
 • Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 7: Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Những người bạn tốt
 • Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa lê / la)
 • Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
 • Kể chuyện: Cây Cỏ nước Nam
 • Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
 • Chính tả: Nghe – viết: Kì diệu rừng Xanh Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa yê /ya)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Trước Công trời
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Cái gì quý nhất ?
 • Chính tả: Nhớ – Viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Phân biệt âm đầu l / n, âm cuối n / ng
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Đất Cà Mau
 • Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
 • Luyện từ và câu: Đại từ
 • Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tuần 10: Ôn tập giữa học kì I

Tuần 11: Giữ lấy màu xanh

 • Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
 • Chính tả: Nghe – Viết : Luật Bảo vệ môi trường Phân biệt âm đầu l / n, âm cuối n / ng
 • Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
 • Kể chuyện: Người đi săn và Con nai
 • Tập đọc: Tiếng vong
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Quan hệ từ
 • Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Tuần 12: Giữ lấy màu xanh

 • Tập đọc: Mùa thảo quả
 • Chính tả: Nghe – viết: Mùa thảo quả Phân biệt âm đầu s / X, âm cuối t / C
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Hành trình của bầy ong
 • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
 • Tập làm văn: Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết)

Tuần 13: Giữ lấy màu xanh

 • Tập đọc: Người gác rừng tí hon
 • Chính tả: Nghe – Viết : Hành trình của bầy ong Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t / c
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
 • Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
 • Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Tuần 14: Vì hạnh phúc con người

 • Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
 • Chính tả: Nghe – Viết : Chuỗi ngọc lam Phân biệt âm đầu tr:/ch, vần ao / au
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
 • Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé
 • Tập đọc: Hạt gạo làng ta
 • Tập làm van: Làm biên bản cuộc họp
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
 • Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tuần 15: Vì hạnh phúc con người

 • Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Chính tả: Nghe – viết : Buôn Chư Lênh đón cô giáo. Phân biệt âm đầu tr / Ch, thanh hỏi / thanh ngã
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
 • Tập làm Văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)
 • Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
 • Tập làm Văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

Tuần 16: Vì hạnh phúc con người

 • Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
 • Chính tả: Nghe – Viết: Về ngôi nhà đang Xây Phân biệt các âm đầu r/d / gi, V / d, các vần iêm/im, iêp/ip
 • Luyện từ và câu: Tống kết vốn từ
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
 • Tập làm Văn: Tả người (Kiếm tra viết)
 • Luyện từ và câu: Tống kết vốn từ
 • Tập làm văn: Làm biên bản một Vụ Việc

Tuần 17: Vì hạnh phúc con người

 • Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
 • Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
 • Tập làm Văn: Ôn tập về viết đơn
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
 • Tập làm Văn: Trả bài văn tả người

Tuần 18: Ôn tập học kì I

"Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 1" là tài liệu học tập chính thức dành cho học sinh lớp 5 ở Việt Nam, được biên soạn bởi Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Việt Nam và phát hành bởi Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Cuốn sách này có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức tiếng Việt và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh ở giai đoạn bắt đầu của giáo dục phổ thông cấp hai. Cuốn SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 được thiết kế bao gồm nhiều bài học được chia theo từng tuần học, bắt đầu từ tuần 1 đến tuần 18, mỗi tuần với những nội dung đa dạng, bài tập và hoạt động giảng dạy phong phú, nhằm giúp các em học sinh củng cố và mở rộng kiến thức về tiếng Việt. Mỗi tuần học đều tập trung vào các kỹ năng cơ bản của môn ngữ văn bao gồm tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, kể chuyện, và tập làm văn. Các bài tập đọc giới thiệu cho học sinh những đoạn văn, bài thơ, câu chuyện mang đậm giá trị văn hóa và đạo đức, đồng thời phản ánh những giá trị truyền thống, yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự hiểu biết về thiên nhiên, xã hội. Nội dung chính tả của sách giúp học sinh ôn luyện kỹ năng nghe và viết chính xác, góp phần cải thiện việc đánh vần và sử dụng dấu thanh. Bài luyện từ và câu nhằm hỗ trợ học sinh phát triển vốn từ vựng qua việc học từ đồng nghĩa, trái nghĩa và từ đồng âm. Cùng với đó, các hoạt động kể chuyện thúc đẩy kỹ năng sáng tạo và khả năng diễn đạt. Phần tập làm văn hướng dẫn học sinh cách viết các loại văn bản khác nhau như tả cảnh, tả người, làm báo cáo thống kê và thuyết trình. Đặc biệt, việc luyện viết bài văn dưới hình thức kể chuyện hoặc diễn đạt ý kiến cá nhân về các chủ đề như tự nhiên, môi trường, hòa bình giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ viết. Qua cách bố cục khoa học, cuốn sách học tiếng Việt lớp 5 Tập 1 giúp các em học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cốt lõi và làm quen với những kiến thức cơ bản về văn học, ngữ pháp. Điều này quan trọng để học sinh có thể tự tin sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp và học tập, cũng như làm nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục học tiếng Việt ở các cấp học tiếp theo. Ngoài ra, sách cũng được tối ưu hóa cho việc học tập kỹ thuật số khi có thông tin về phiên bản PDF có thể được truy cập online, tạo thuận lợi cho việc học tập ở bất kỳ đâu có kết nối Internet và hỗ trợ cho việc đọc sách mà không cần phải mang theo sách giấy. Đây là một bước tiến đáng kể trong việc áp dụng công nghệ vào giáo dục và giúp tiếp cận nguồn tài nguyên học tập mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng, "Sách giáo khoa (SGK) - Tiếng Việt lớp 5 Tập 1" không chỉ là một công cụ đào tạo tiếng Việt thiết yếu mà còn là cầu nối giữa văn hóa truyền thống và thế hệ trẻ, qua việc học và hiểu sâu sắc về ngôn ngữ và văn học dân tộc.
Bình luận (4)

Phạm Thị Mai

Em biết ơn sách SGK Tiếng Việt 5 Tập 1 vì nó đã mang đến cho em sự hiểu biết và kỹ năng ngôn ngữ Việt Nam. Nhờ sách, em tự tin hơn trong việc đọc, viết và giao tiếp. Em hy vọng sách này còn giúp nhiều học sinh khác như em.

Trả lời.

Trần Bảo Trâm

Đọc SGK Tiếng Việt 5 Tập 1 đã khiến tôi cảm động. Những câu chuyện, bài học và hoạt động trong sách thật sự rất có ý nghĩa. Tôi hy vọng em cũng sẽ nhận ra điều này và từ đó phát triển tốt hơn.

Trả lời.

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Em rất vui khi được học sách SGK Tiếng Việt 5 Tập 1. Nó thú vị và dễ hiểu, giúp em tiếp cận kiến thức một cách đơn giản và tư duy sáng tạo. Em sẽ luôn biết ơn sách này.

Trả lời.

Lê Anh Dũng

Tôi rất phấn khích khi được sử dụng SGK Tiếng Việt 5 Tập 1 trong giảng dạy. Nó cung cấp những kiến thức thú vị và phù hợp với độ tuổi học sinh. Tôi tin rằng em sẽ thấy niềm vui khi đọc nó.

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đặt câu hỏi
0.07891 sec| 2262.734 kb