Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Phương

xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: Rồi đột nhiên, chú  chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên  +Trạng ngữ: +Chủ ngữ: + Vị ngữ:        giúp mình với.
Ủa, có ai rành về chủ đề này có thể hỗ trợ mình một chút được không? Mình chân thành cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ của câu trên, ta thực hiện các bước sau:

1. Xác định chủ ngữ (S): Chủ ngữ của câu là người, động vật hoặc vật làm hay thực hiện động tác. Trong câu trên, chủ ngữ là "chuồn chuồn nước".

2. Xác định trạng ngữ (Adv): Trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm, cách thức, nguyên nhân, mục đích, tình trạng, phạm vi, điều kiện hoặc trạng thái. Trong câu trên, trạng ngữ là "đột nhiên".

3. Xác định vị ngữ (P): Vị ngữ thường là một tính từ hoặc danh từ đặt sau động từ "là", "được", "trở thành" hoặc sau các động từ trợ từ như "là", "có", "đang", "đã", "sẽ", "được", "bị", "hãy". Trong câu trên, vị ngữ là "cánh bay vọt lên".

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là:
- Trạng ngữ: đột nhiên
- Chủ ngữ: chuồn chuồn nước
- Vị ngữ: cánh bay vọt lên

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Trạng ngữ: Rồi
Chủ ngữ: chuồn chuồn nước
Vị ngữ: tung cánh bay vọt lên

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trạng ngữ: đột nhiên
Chủ ngữ: chuồn chuồn nước
Vị ngữ: tung cánh bay vọt lên

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trạng ngữ: Rồi đột nhiên
Chủ ngữ: chuồn chuồn nước
Vị ngữ: tung cánh bay vọt lên

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Trạng ngữ: Rồi đột nhiên
Chủ ngữ: chuồn chuồn nước
Vị ngữ: tung cánh bay vọt lên

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.34839 sec| 2229.797 kb