Lớp 9
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Thị Thảo

Việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta có ý nghĩa gì ?

Ai jup e nha
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc cũng đồng nghĩa với việc trì hoãn cuộc chiến tranh, giúp giảm nhẹ sự thiệt hại về người và tài sản trong dân chúng. Điều này cũng mang ý nghĩa nhân đạo, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người dân, đồng thời cho phép tìm kiếm hướng giải quyết mà không phải dùng đến biện pháp bạo lực.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Việc hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc giúp đảng và chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành quá trình đấu tranh chính trị và xây*** chính quyền mới. Việc này cho phép họ nắm vững quyền lực và đối phó tốt với các yếu tố nội phối khác, giúp thực hiện chính sách và kiểm soát vùng lãnh thổ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta có ý nghĩa đảm bảo sự thống nhất và an ninh của quốc gia. Khi đó, Việt Nam đang trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, việc đảm bảo an ninh trong chính quyền mới giữ vai trò quan trọng để tập trung vào việc chống Mỹ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đọc câu hỏi một cách kỹ càng để hiểu nội dung câu hỏi và yêu cầu của người đặt câu hỏi.

2. Xác định kiến thức và thông tin liên quan: Tìm hiểu thông tin liên quan đến việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta. Tìm trong sách giáo trình hoặc nguồn tài liệu đã học hoặc sử dụng các nguồn tài liệu khác để tìm hiểu.

3. Tổ chức thông tin: Sắp xếp thông tin tìm được thành các ý chính và sắp xếp theo trình tự hợp lý để dễ dàng trả lời câu hỏi.

4. Viết câu trả lời: Dựa trên thông tin đã tìm hiểu, viết câu trả lời cho câu hỏi trên. Câu trả lời có thể bao gồm một hay nhiều ý chính, tùy thuộc vào kiến thức và thông tin liên quan.

Câu trả lời:

Câu trả lời sẽ buộc phải căn cứ vào thông tin và kiến thức về lịch sử, và nếu không có thông tin xác định về việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta, không thể viết câu trả lời cụ thể.

Ví dụ:
- Việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta có ý nghĩa để tạo điều kiện cho việc giai đoạn kháng chiến tiếp theo và giữ vững quyết tâm giành độc lập dân tộc.
- Việc hòa hoãn với quân Tưởng cũng có ý nghĩa trong việc tạo ra sự ổn định và đối ngoại thuận lợi cho Việt Nam trong bối cảnh đang đấu tranh giành độc lập.
- Hòa hoãn với quân Tưởng cũng giúp quân đội Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ khác như kháng chiến trên chiến trường và bảo vệ đất nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49692 sec| 2252.289 kb