Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

Trong bài văn miêu tả cái cặp sách có các nội dung sau
Có ai có thể hỗ trợ mình với câu hỏi này được không? Mình thực sự đang cần tìm câu trả lời gấp lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc lại bài văn miêu tả cái cặp sách.
2. Nhận biết các thông tin liên quan đến nội dung câu hỏi, trong trường hợp này là "sách".
3. Lấy ra các thông tin mô tả về cái cặp sách trong bài văn.
4. Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi dựa trên thông tin đã nhận biết.

Ví dụ câu trả lời:

Câu hỏi: Trong bài văn miêu tả cái cặp sách có các nội dung sau?

Câu trả lời:
Trong bài văn miêu tả cái cặp sách, có thể có các nội dung sau:
- Mô tả về kích thước, hình dạng của cặp sách.
- Mô tả về màu sắc, chất liệu của cái cặp sách.
- Mô tả về cấu trúc, bố cục của cặp sách (ví dụ: có khoá kéo, có nhiều ngăn chứa sách).
- Mô tả về nội dung sách trong cặp, ví dụ như các bộ sách giáo trình, sách văn học, sách tranh, v.v.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.31314 sec| 2216.406 kb