Lớp 1
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Dung

Tóc phụ nữ ở dâu xoăn nhất ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc câu hỏi kỹ để hiểu ý định của câu hỏi.
2. Xác định từ khoá chính trong câu hỏi để tìm kiếm thông tin liên quan.
3. Tra cứu hoặc tìm hiểu thông tin liên quan đến câu hỏi.
4. Tổ chức và trình bày thông tin đã tìm được một cách rõ ràng và đáng tin cậy.

Câu trả lời:
The question is asking about which women's hair is the curliest.
1. Câu trả lời dựa trên thông tin sẵn có: Trả lời câu hỏi theo kiến thức đã biết.
- Tóc phụ nữ ở Châu Phi thường có kiểu dáng xoăn nhất.
2. Câu trả lời thông qua tìm hiểu thêm thông tin: Tìm hiểu thêm thông tin để trả lời câu hỏi.
- Tóc người phụ nữ có thể có nhiều kiểu dáng khác nhau như thẳng, xoăn, lọn hay nhọn tùy thuộc vào di truyền và dòng dõi. Có những quốc gia hoặc khu vực có tỷ lệ người có tóc xoăn cao hơn như Châu Phi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Câu trả lời 4: Tóc phụ nữ ở dâu xoăn nhất có thể là những người phụ nữ sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc như bột tạo kiểu, nhuộm tóc hoặc chất làm xoăn tóc để tạo kiểu tóc xoăn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu trả lời 3: Tóc phụ nữ ở dâu xoăn nhất có thể là những người phụ nữ đã sử dụng các phương pháp uốn tóc, như uốn nóng hoặc uốn lạnh, để tạo kiểu tóc xoăn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu trả lời 2: Tóc phụ nữ ở dâu xoăn nhất có thể là những người phụ nữ có di truyền gen tóc xoăn từ thế hệ cha mẹ, tổ tiên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu trả lời 1: Tóc phụ nữ ở dâu xoăn nhất có thể là những người phụ nữ ở vùng núi cao và huyện vùng miền núi, vì thường xuyên sống trong môi trường khí hậu lạnh, tóc của họ có xu hướng mọc xoăn tự nhiên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.19593 sec| 2219.969 kb