Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

Tính diện tích hình thoi có tỉ số 2 dường chéo là 2/5 và: a) Hiệu 2 đường chéo là 3,6 cm  b) Tổng 2 đường chéo là 8,4cm ->Giúp mình với ạ                                                                                CẢM ƠN :3
Làm ơn, mình thực sự cần ai đó chỉ dẫn giúp mình giải quyết câu hỏi này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng công thức tính diện tích hình thoi:

Diện tích hình thoi = (đường chéo 1 x đường chéo 2)/2

a) Từ công thức trên, ta có:

(đường chéo 1 x đường chéo 2)/2 = diện tích hình thoi

(đường chéo 1 x đường chéo 2)/2 = (2/5 diện tích hình thoi)

Đường chéo 1 x đường chéo 2 = (2/5) x diện tích hình thoi * 2

Đường chéo 1 x đường chéo 2 = (4/5) x diện tích hình thoi

(4/5) x diện tích hình thoi = 3,6cm (hiệu 2 đường chéo)

diện tích hình thoi = (3,6cm x 5)/4 = 4,5 cm^2

Vậy diện tích hình thoi là 4,5 cm^2.

b) Từ công thức trên, ta có:

(đường chéo 1 x đường chéo 2)/2 = diện tích hình thoi

(đường chéo 1 x đường chéo 2)/2 = (2/5 diện tích hình thoi)

Đường chéo 1 x đường chéo 2 = (2/5) x diện tích hình thoi * 2

Đường chéo 1 x đường chéo 2 = (4/5) x diện tích hình thoi

(4/5) x diện tích hình thoi = 8,4cm (tổng 2 đường chéo)

diện tích hình thoi = (8,4cm x 5)/4 = 10,5 cm^2

Vậy diện tích hình thoi là 10,5 cm^2.

Tổng kết:

a) Diện tích hình thoi là 4,5 cm^2

b) Diện tích hình thoi là 10,5 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Với tỉ số 2 dường chéo là 2/5, ta có thể tạo được phương trình: a/b = 2/5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử đường chéo ngắn là a và đường chéo dài là b.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49583 sec| 2250.5 kb