Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

Tìm kết quả phép tính: 3-3/8
Mình đang tìm kiếm một số ý kiến đóng góp cho một vấn đề mình mắc phải ở câu hỏi này. các Bạn có thể giúp mình với, được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Tách toán tử phân số thành các phần riêng biệt. Ta có: 3 - 3/8 = 3 - (3 ÷ 8) = 3 - 3/8.

Bước 2: Chuyển đổi phân số 3/8 thành số thập phân. Ta có: 3 ÷ 8 = 0,375.

Bước 3: Thực hiện phép tính 3 - 0,375. Ta có: 3 - 0,375 = 2,625.

Vậy, kết quả của phép tính 3 - 3/8 là 2,625.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Để tìm kết quả phép tính 3 - 3/8, ta có thể áp dụng công thức số học như sau:

Cách 1:
3 - 3/8 = 24/8 - 3/8 = (24 - 3)/8 = 21/8

Cách 2:
3 - 3/8 = 3/1 - 3/8 = (24/8) - (3/8) = 21/8

Vậy, kết quả của phép tính 3 - 3/8 là 21/8.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45427 sec| 2231.539 kb