Lớp 9
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Vũ Văn Quân

Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x + √x
Mình thực sự bí bách ở câu hỏi này, mong ai đó có thể tận tình chỉ giáo giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Cách 4: Sử dụng phương pháp vẽ đồ thị để xác định giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 3: Sử dụng phương pháp hoàn chỉnh để tìm đúng giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 2: Lập bảng giá trị và tính toán giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 1: Sử dụng phương pháp đạo hàm để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp đạo hàm.

Phương pháp 1:
Ta có: A = x + √x
Đạo hàm của A theo x là: A' = 1 + 1/2√x = 1 + 1/2x^0.5
Ta giải phương trình A' = 0:
1 + 1/2x^0.5 = 0
1 = -1/2x^0.5
x^0.5 = -2
Vì giá trị căn bậc hai không thể âm, nên phương trình trên vô nghiệm.
Do đó, không có giá trị của x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Phương pháp 2:
Ta có: A = x + √x
Đặt √x = t (với t>=0), ta có x = t^2
Thay vào A, ta có: A = t^2 + t
Đạo hàm của A theo t là: A' = 2t + 1
Ta giải phương trình A' = 0:
2t + 1 = 0
t = -1/2
Từ t = -1/2, ta có √x = -1/2
Vì giá trị căn bậc hai không thể âm, nên phương trình trên vô nghiệm.
Do đó, không có giá trị của x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Vậy, không có giá trị nhỏ nhất của A trong phương trình đã cho.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43349 sec| 2259.078 kb