Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

  tháng vừa qua, một xí nghiệp đã may được 7500 bộ quần áo . Tính ra xí nghiệp đã đạt 120% kế hoạch ban đầu . Hỏi xí nghiệp đã may nhiều hơn so với kế hoạch bao nhiêu bộ quần áo ?
Trời ơi, mình hoàn toàn mắc kẹt! Ai đó có thể cứu mình khỏi tình thế này bằng cách chỉ cho mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ? Thanks mọi người

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp tính phần trăm.

Kế hoạch ban đầu của xí nghiệp là 100%, và sau đó đạt được 120% kế hoạch, tức là thực hiện được thêm 20%.

Để tìm số bộ quần áo nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu, ta tính số bộ quần áo được thực hiện thêm 20% của kế hoạch ban đầu.

Số bộ quần áo nhiều hơn = 7500 x 20% = 1500

Vậy, xí nghiệp đã may nhiều hơn so với kế hoạch 1500 bộ quần áo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Xí nghiệp đã đạt 120% kế hoạch ban đầu, tức là đã may 20% nhiều hơn kế hoạch ban đầu. Để tìm số quần áo nhiều hơn so với kế hoạch, ta có thể tính được số lượng quần áo bằng công thức: số quần áo nhiều hơn kế hoạch = (số quần áo đã may * 20) / 100 = (7500 * 20) / 100 = 1500 bộ quần áo. Vậy xí nghiệp đã may nhiều hơn so với kế hoạch 1500 bộ quần áo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Kế hoạch ban đầu của xí nghiệp là 100%. Từ đó, ta có thể tính được số lượng quần áo ban đầu bằng công thức: số quần áo ban đầu = (số quần áo đã may * 100) / 120 = (7500 * 100) / 120 = 6250 bộ quần áo. Vậy xí nghiệp đã may nhiều hơn kế hoạch 1250 bộ quần áo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

 

7500×100:120

7

số % xí nghiệp đã may hơn kế hoạch ban đầu là:

120% - 100%= 20%

Xí nghiệp đó may nhiều hơn so với kế hoạch là:

7500*20%= 1500 (b

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45914 sec| 2249.391 kb