Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Việt

 sáng vằng vặc là tính từ gì   Vàng rực dưới  ánh Mt là TT gì  cao ngất trời là tt gì  
Ah, tôi đang bí cách làm quá, có ai đó giúp tôi làm bài này được không? ?"

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc câu hỏi và đọc kỹ nội dung câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.
2. Xem xét các từ khóa trong câu hỏi và xác định chủ đề cần trả lời.
3. Tìm các thông tin liên quan trong đoạn văn đã cho.
4. Sử dụng kiến thức về ngữ văn và các phương pháp phân tích từ để đưa ra câu trả lời chính xác.

Câu trả lời:
Câu hỏi yêu cầu xác định từ "sáng vằng vặc" là từ loại gì. Ta xem xét từng từ trong câu hỏi và thông tin liên quan trong đoạn văn.
- "Sáng vằng vặc" được mô tả như "vàng rực dưới ánh Mặt trời cao ngất trời". Thông qua các trạng từ "vàng rực" và "cao ngất trời", ta có thể hiểu rằng từ "sáng vằng vặc" là một từ tính từ để miêu tả sự sáng rực của ánh sáng.
- Từ tính từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ và có khả năng biến đổi theo số, giới tính, thời gian, trạng thái của vật hoặc người mà chúng bổ nghĩa cho. Từ tính từ thường đứng trước hay sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Do đó, ta kết luận "sáng vằng vặc" là một từ tính từ.

=> Từ "sáng vằng vặc" trong câu đoạn trên là từ tính từ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24040 sec| 2206.031 kb