Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

Reported speech: 1.''Can you speak chinese?''said Ann 2.''is there a fridge in the kitchen?''l said to her

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm reported speech cho câu hỏi thứ nhất là thay đổi trật tự từ "said Ann" thành "Ann asked" và thay đổi động từ "can" thành "could". Vậy câu trả lời sẽ là:

1. Ann asked if I could speak Chinese.

Phương pháp làm reported speech cho câu hỏi thứ hai là thay đổi từ "l said to her" thành "I asked her" và giữ nguyên câu chủ đính với "there is" và từ "a fridge". Vậy câu trả lời sẽ là:

2. I asked her if there was a fridge in the kitchen.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.34189 sec| 2233.266 kb