Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Long

NHỮNG VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SỮ DỤNG CÁCH ĐÂY BAO NHIÊU NĂM ?
Xin chào mọi người, mình đang bí câu trả lời cho một vấn đề khó nhằn này. Bạn nào có thể giúp mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Nghiên cứu lịch sử công nghệ: Tìm hiểu về lịch sử sử dụng viên gạch đầu tiên thông qua tư liệu lịch sử công nghệ như sách, báo, trang web, tài liệu nghiên cứu, v.v.
2. Hỏi người có kiến thức về lĩnh vực này: Tìm kiếm và tương tác với những người có kiến thức rộng về công nghệ để tìm hiểu thông tin về việc sử dụng viên gạch đầu tiên.
3. Tham gia diễn đàn và nhóm chuyên ngành: Tham gia vào các diễn đàn và nhóm chuyên ngành trực tuyến để hỏi và trao đổi thông tin với những người có kiến thức chuyên sâu về công nghệ.

Câu trả lời:
Viên gạch đầu tiên được sử dụng khoảng 7000 năm trước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Những viên gạch đầu tiên được sử dụng cách đây khoảng 7.000 năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Những viên gạch đầu tiên được sử dụng cách đây khoảng 5.000 năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Những viên gạch đầu tiên được sử dụng cách đây khoảng 10.000 năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải bài toán này, ta thực hiện các bước tính sau đây:

38,25 - 11,64 - 18,25 + 9,93 + 21,64

Bước 1: Tính các số hạng âm trước:

-11,64 - 18,25 = -29,89

Bước 2: Tính các số hạng dương:

38,25 + 9,93 + 21,64 = 69,82

Bước 3: Tính kết quả cuối cùng:

69,82 - 29,89 = 39,93

Vậy, kết quả của phép tính trên là 39,93.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Công nghệ Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47220 sec| 2248.328 kb