Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

Nhà bạn Thành có mảnh vườn hình chữ nhật, chiêu dài là 18m và chiều rộng là 15m. Để làm đường đi chung cho tổ dân phố, nhà bạn. Thành đã dành một phần đất hình tam giác của mảnh vườn đó. Tính tỉ số phần trăm của diện tích phần đất đã cắt đi để làm đường và diện tích mảnh vườn đó.
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Để tìm diện tích phần đất đã cắt đi để làm đường, ta cần tính diện tích mảnh vườn ban đầu và diện tích mảnh vườn sau khi cắt đất để làm đường.

1. Diện tích mảnh vườn ban đầu:
- Chiều dài là 18m và chiều rộng là 15m, vậy diện tích mảnh vườn ban đầu là 18m x 15m = 270m².

2. Diện tích mảnh vườn sau khi cắt đất:
- Để tìm diện tích mảnh vườn sau khi cắt đất, ta cần biết diện tích hình tam giác.
- Để tính diện tích hình tam giác, ta sử dụng công thức: Diện tích tam giác = (cơ sở x chiều cao) / 2.
- Vì cơ sở của tam giác là độ dài của mảnh đường cắt, và chiều cao của tam giác là chiều rộng của mảnh vườn ban đầu (vì nó là cạnh chung của tam giác và hình chữ nhật), nên có thể tính được diện tích mảnh vườn sau khi cắt đất.

Câu trả lời:
- Tỉ số phần trăm của diện tích phần đất đã cắt đi để làm đường và diện tích mảnh vườn ban đầu được tính bằng công thức: (Diện tích phần đất đã cắt đi / Diện tích mảnh vườn ban đầu) x 100%.
- Chúng ta cần biết diện tích phần đất đã cắt đi để làm đường và diện tích mảnh vườn ban đầu để tính tỉ số phần trăm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 18 * 15 = 270 m2. Giả sử diện tích phần đất đã cắt đi để làm đường là x m2. Tỉ số phần trăm diện tích phần đất đã cắt đi so với diện tích mảnh vườn là: x / 270 * 100%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 18 * 15 = 270 m2. Diện tích phần đất đã cắt đi để làm đường là S1. Tỉ số phần trăm diện tích phần đất đã cắt đi so với diện tích mảnh vườn là: S1 / 270 * 100%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50129 sec| 2250.438 kb