Lớp 7
10điểm
3 năm trước
Đỗ Văn An

Người thợ thứ nhất làm một dụng cụ cần 12 phút, người thợ thứ hai làm một dụng cụ chỉ cần 8 phút. Hỏi trong thời gian người thứ nhất làm được 48 dụng cụ thì người thứ hai làm được bao nhiêu dụng cụ ?
Xin chào, mình biết mọi người đều bận rộn, nhưng mình rất cần một ít sự giúp đỡ. Có ai đó có thể hướng dẫn mình cách giải đáp câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta sẽ sử dụng công thức tính với tỉ lệ làm việc:

Tỷ lệ làm việc giữa người thợ thứ nhất và người thợ thứ hai là:
12 phút : 8 phút = 3 : 2.

Từ đó, ta có thể suy ra rằng người thợ thứ nhất làm việc nhanh hơn người thợ thứ hai là 3/2 lần.

Vì vậy, để làm được 48 dụng cụ, người thợ thứ hai sẽ làm được:
48(2/3) = 32 (dụng cụ).

Vậy người thợ thứ hai làm được 32 dụng cụ trong thời gian người thứ nhất làm được 48 dụng cụ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Ta có thể xây dụng tỉ lệ thời gian làm dụng cụ như sau: người thợ thứ nhất làm 1 dụng cụ trong 12 phút, người thợ thứ hai làm 1 dụng cụ trong 8 phút. Từ đó, ta có thể tạo ra tỉ lệ số dụng cụ mà hai người thợ làm được như sau: 12 : 8 = 48 : x. Từ đó, ta có x = (48 x 8)/12 = 32. Vậy người thợ thứ hai làm được 32 dụng cụ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Từ tỷ lệ thời gian làm đụng cụ, người thợ thứ hai làm một dụng cụ nhanh hơn người thợ thứ nhất 8/12 = 2/3. Vậy số dụng cụ mà người thợ thứ hai làm được sẽ gấp 2/3 số dụng cụ mà người thợ thứ nhất làm. Vì vậy, người thợ thứ hai làm được 48 x 2/3 = 32 dụng cụ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo công thức số học, người thợ thứ hai làm được 1 dụng cụ trong 8 phút, nên trong 576 phút làm 48 dụng cụ, người thợ thứ hai làm được 576/8 = 72 dụng cụ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để làm 48 dụng cụ, người thợ thứ nhất mất thời gian là 48 x 12 = 576 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48284 sec| 2248.953 kb