Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Đỗ Văn An

Ngâm 21,6 gam hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe, Cu trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Phản ứng xong thu được 3 gam chất rắn không tan và 6,72 lít khí ở đktc. Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Chào mọi người, mình đang gặp chút rắc rối. Có ai có thể dành chút thời gian để giúp mình giải đáp câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Theo định luật bảo toàn khối lượng: m(Zn) + 3.M(Cu) + m(Fe) = 21,6g

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử kim loại Zn tan hết, lấy m gam hỗn hợp, ta có:
M(Zn):M(Fe):M(Cu)=m(Zn):3:1

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có phương trình phản ứng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp giải:

1. Xác định số mol hỗn hợp kim loại:
- Số mol kim loại Zn: x
- Số mol kim loại Fe: y
- Số mol kim loại Cu: z

Áp dụng tính chất của dung dịch H2SO4 loãng dư, ta có:
2x + 4y + 2z = so mol H2SO4 cần cho pứ

Áp dụng sự bảo toàn khối lượng, ta có:
65x + 56y + 63.5z + 21.6 = (65 + 56 + 63.5)so kim loại sau pứ + 3 + 6.72/22.4

Giải hệ phương trình trên để tìm số mol hỗn hợp kim loại.

2. Xác định tỉ lệ khối lượng giữa các kim loại:
- Tỉ lệ khối lượng giữa Zn và Fe: Mz/Mf
- Tỉ lệ khối lượng giữa Zn và Cu: Mz/Mc

Từ số mol của các kim loại, ta có thể tính được tỉ lệ khối lượng giữa chúng.

3. Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại:
- Phần trăm khối lượng Zn: (số mol Zn * khối lượng mol Zn) / (tổng số mol hỗn hợp) * 100%
- Phần trăm khối lượng Fe: (số mol Fe * khối lượng mol Fe) / (tổng số mol hỗn hợp) * 100%
- Phần trăm khối lượng Cu: (số mol Cu * khối lượng mol Cu) / (tổng số mol hỗn hợp) * 100%

Câu trả lời:
- Bước 1: Giải hệ phương trình để xác định số mol hỗn hợp kim loại Zn, Fe, Cu.
- Bước 2: Tính tỉ lệ khối lượng giữa các kim loại.
- Bước 3: Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp bằng cách áp dụng phần trăm khối lượng công thức.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45404 sec| 2256.539 kb