Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
phan lê phương thảo

Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là gì?
Mình đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng đây. Có ai có thể nhẹ nhàng hướng dẫn mình không? Làm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đề bài yêu cầu tìm hình chiếu cạnh của hình chóp khi đặt mặt đáy là hình vuông, và mặt đáy song song với mặt phẳng chiếu cạnh.

Phương pháp giải:
Đặt (O, i, j, k) là mặt phẳng Oij đúng vuông góc với Oz và Oj đúng nhất j vuông góc với hai mặt đáy (SijTij) và (S'ijT'ij) của hình chóp.
Gọi H là trực tâm tứ diện SaijTijS'ijT'ij, K là giao điểm của OH với (O, i, j, k), lưu ý là K nằm trong tam giác đều OHij (Hij là trung điểm I của đoạn Oj) và I là trung điểm của đoạn [OH].
Gọi G và G' là trung điểm của đoạn [Sisj] và [Si'sj'] lần lượt, mặt chiếu cạnh Tijhij là một hình chiếu vuông góc của SPijTij-SiCPij-Tijonto mặt phẳng (O, i, j, k).
Khi đó, hình chiếu cạnh cần tìm là đường thẳng GG'.

Câu trả lời:
Hình chiếu cạnh của hình chóp là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đoạn thẳng nối giữa trung điểm mặt đáy và các đỉnh của hình chóp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Hình chiếu cạnh của hình chóp là một đa giác mà tất cả các đường thẳng nối từ các điểm của hình chiếu cạnh đến điểm bất kỳ trên cạnh hình vuông đều cùng độ dài

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52993 sec| 2236.594 kb