Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông . Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông
Mình đang cần một chút sự tư vấn từ các Bạn. Có ai có thể dành chút thời gian cứu nguy giúp mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để giải bài toán này, ta sử dụng quy tắc "công việc cùng nhóm" để tìm số cây thông mà đội trồng được trong 12 ngày.

Bước 1: Tìm số cây mà đội trồng được trong 1 ngày.
Theo đề bài, một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông.
Số cây mà đội trồng được trong 1 ngày = 1200 cây thông ÷ 3 ngày = 400 cây thông.

Bước 2: Tính số cây mà đội trồng được trong 12 ngày.
Số cây mà đội trồng được trong 12 ngày = Số cây mà đội trồng được trong 1 ngày × 12 ngày = 400 cây thông × 12 ngày = 4800 cây thông.

Câu trả lời: Đội trồng được 4800 cây thông trong 12 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Đội trồng rừng trung bình mỗi ngày trồng được 1200/3 = 400 cây thông. Vậy trong 12 ngày, đội trồng rừng sẽ trồng được 400 x 12 = 4800 cây thông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Từ công thức tổng số cây thông trồng được trong n ngày: Số cây thông = (số cây trồng được mỗi ngày) x (số ngày). Áp dụng công thức này, đội trồng rừng sẽ trồng được 400 cây thông mỗi ngày trong 12 ngày, tức là 400 x 12 = 4800 cây thông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trong 12 ngày, đội trồng rừng trung bình sẽ trồng được 400 x 12 = 4800 cây thông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Đội trồng rừng trung bình mỗi ngày trồng được 1200/3 = 400 cây thông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51852 sec| 2248.813 kb