Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Dung

một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng chiều cao và cạnh đáy là 28m,cạnh đáy hơn chiều cao 16m tính diện tích hình tam giác
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phương pháp tính diện tích tam giác bằng cách nhân chiều cao với cạnh đáy rồi chia đôi.

Công thức tính diện tích tam giác: S = (chiều cao * cạnh đáy) / 2

Với bài toán này, giả sử chiều cao là x và cạnh đáy là y.

Theo đó, ta có hệ phương trình:
x + y = 28 (1)
y = x + 16 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2), ta có:
x + (x + 16) = 28
2x + 16 = 28
2x = 12
x = 6

Thay giá trị x vào (2), ta có:
y = 6 + 16 = 22

Vậy chiều cao của tam giác là 6m và cạnh đáy là 22m.

Tính diện tích tam giác:
S = (6 * 22) / 2 = 66

Vậy diện tích tam giác là 66m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Gọi chiều cao của tam giác là x m, vậy chiều dài cạnh đáy là (28 - x) m. Theo đề bài, cạnh đáy hơn chiều cao 16 m, nên ta có phương trình: (28 - x) m = x + 16 m. Từ đó suy ra x = 6. Vậy chiều cao của tam giác là 6 m và chiều dài cạnh đáy là 22 m. Diện tích tam giác là S = (1/2) x chiều cao x cạnh đáy = (1/2) x 6 x 22 = 66 m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử chiều cao của tam giác là x m, vậy chiều dài cạnh đáy là (28 - x) m. Theo đề bài, (28 - x) m = x + 16 m. Từ đó ta có phương trình: 28 - x = x + 16. Giải phương trình này ta được x = 6. Vậy chiều cao của tam giác là 6 m và chiều dài cạnh đáy là 22 m. Diện tích tam giác là S = (1/2) x chiều cao x cạnh đáy = (1/2) x 6 x 22 = 66 m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46462 sec| 2236.984 kb