Lớp 7
10điểm
3 năm trước
Đỗ Quang Thắng

Một ô tô đi từ A đến B hết 4 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc mới bằng 0,8 lần vận tốc cũ thì hết bao nhiêu thời gian?
Xin chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp sử dụng tỉ lệ.

Gọi t là thời gian ô tô đi từ A đến B với vận tốc cũ, ta có:

Vận tốc cũ = quãng đường / thời gian = d / t

Tương tự, gọi t' là thời gian ô tô đi từ A đến B với vận tốc mới, ta có:

Vận tốc mới = 0.8 * vận tốc cũ = 0.8 * (d / t)

Với cùng quãng đường d, ta có thể xây*** tỉ lệ giữa thời gian với vận tốc cũ và mới như sau:

t' / t = (0.8 * (d / t)) / (d / t) = 0.8

Từ đó, ta có t' = 0.8 * t

Câu trả lời cho câu hỏi trên là: Nếu ô tô chạy từ A đến B với vận tốc mới bằng 0.8 lần vận tốc cũ, thì nó sẽ hết thời gian là 0.8 lần thời gian ban đầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Vì cả hai quãng đường trên đều bằng nhau, ta có: v * 4 = 0.8v * t. Từ đó, ta tính được thời gian t = 5 (giờ).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Với vận tốc mới là 0.8v, thời gian cần để ô tô đi từ A đến B là t. Tương tự, ta có: quãng đường = 0.8v * t.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử vận tốc cũ của ô tô là v. Theo công thức: Vận tốc = quãng đường / thời gian, ta có: quãng đường = v * 4 (vì thời gian là 4 giờ).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử ô tô đi từ A đến B với vận tốc cũ là v1 và thời gian là t1. Ta có công thức: v1*t1 = AB.
Giả sử vận tốc mới là v2 = 0.8*v1. Thời gian đi từ A đến B với vận tốc mới là t2. Ta có công thức: v2*t2 = AB.
Từ đây, ta có thể tìm thời gian t2: t2 = AB / v2 = (v1*t1) / (0.8*v1) = 5.
Vậy thời gian đi từ A đến B với vận tốc mới là 5 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47484 sec| 2248.672 kb