Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Đức

Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 132 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình môĩ ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa ?
Các bẹn thân yêu ơi, mình đang bế tắc với câu hỏi này, Bạn nào có thể chỉ mình cách làm với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta sử dụng công thức tính trung bình:

Trung bình = Tổng / Số lượng

Trước tiên, ta cần tính tổng số khóa mà người thợ làm được trong 11 ngày đầu:

Tổng khóa trong 11 ngày = 132 cái

Tiếp theo, ta tính tổng số khóa mà người thợ làm được trong 12 ngày tiếp theo:

Tổng khóa trong 12 ngày = 213 cái

Sau đó, ta tính tổng số khóa mà người thợ làm được trong 23 ngày tổng cộng:

Tổng khóa trong 23 ngày = Tổng khóa trong 11 ngày + Tổng khóa trong 12 ngày

Tổng khóa trong 23 ngày = 132 + 213 = 345 cái

Cuối cùng, ta tính trung bình mỗi ngày người thợ làm được bằng cách chia tổng số khóa trong 23 ngày cho số ngày:

Trung bình mỗi ngày = Tổng khóa trong 23 ngày / 23

Trung bình mỗi ngày = 345 / 23

Trung bình mỗi ngày = 15 cái

Vậy trung bình mỗi ngày người thợ làm được 15 cái khóa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Trung bình mỗi ngày người đó làm được cái khóa: (12 + 18) / 2 = 15 cái/khóa/ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trung bình số cái khóa làm được trong số ngày tiếp theo: 213 cái / 12 ngày = 17.75 (18) cái/khóa/ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Trung bình số cái khóa làm được trong số ngày đầu tiên: 132 cái / 11 ngày = 12 cái/khóa/ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 1: Tính trung bình số cái khóa làm được trong số ngày đầu tiên và số cái khóa làm được trong số ngày tiếp theo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23559 sec| 2272.313 kb