Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 70m. Biết 40% chiều rộng bằng 2/7 chiều dài . Tìm chu vi và diện tích miếng đất ấy
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sử dụng công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật.

Gọi chiều rộng của miếng đất là x.

Theo đề bài, 40% chiều rộng bằng 2/7 chiều dài, ta có:
0.4x = 2/7 * 70
0.4x = 20
x = 20 / 0.4
x = 50m

Vậy miếng đất có chiều dài là 70m và chiều rộng là 50m.

Diện tích miếng đất: S = chiều dài * chiều rộng = 70 * 50 = 3500 m²

Chu vi miếng đất: P = 2*(chiều dài + chiều rộng) = 2*(70 + 50) = 2*120 = 240m

Vậy diện tích miếng đất là 3500m² và chu vi miếng đất là 240m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Gọi chiều rộng của miếng đất là w. Vì 40% chiều rộng bằng 2/7 chiều dài, ta có phương trình sau:
0.4w = (2/7) * 70
Suy ra w = (2/7) * (70 / 0.4)
Từ đó tính được chiều rộng w = 20m.
Vậy chu vi của miếng đất là 2 * (70 + 20) = 180m và diện tích của miếng đất là 70 * 20 = 1400m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi chiều rộng của miếng đất là w. Theo giả thiết, ta có bài toán sau đây:
40% w = 2/7 * 70
Suy ra w = (2/7 * 70) / 0.4
Từ đó tính được chiều rộng w = 20m.
Vậy chu vi của miếng đất là 2 * (70 + 20) = 180m và diện tích của miếng đất là 70 * 20 = 1400m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49190 sec| 2236.672 kb