Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Đạt

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta
Các pro ơi, mình đang bí câu hỏi này quá, Bạn nào cao tay chỉ mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật: Diện tích = Chiều dài * Chiều rộng.

Với bài toán này, chiều dài của khu đất là 200m và chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.

Cách 1: Sử dụng công thức tính diện tích
- Chiều rộng = (3/4) * 200m = 150m
- Diện tích = 200m * 150m = 30,000m²

Cách 2: Chia thành các đơn vị đo để tính diện tích
- Chiều rộng = (3/4) * 200m = 150m
- Chuyển sang hecta: Chiều dài = 200m / 100 = 2 ha
- Chiều rộng = 150m / 100 = 1.5 ha
- Diện tích = Chiều dài * Chiều rộng = 2 ha * 1.5 ha = 3 ha

Vậy diện tích khu đất là 30,000m² hoặc 3ha.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Khu đất có chiều dài 200m và chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Ta tính chiều rộng bằng 3/4 x 200 = 150 (m). Diện tích khu đất là S = 200 x 150 = 30,000 (m^2). Chuyển đổi thành ha, ta được S = 30,000 / 10,000 = 3 (ha).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, vậy chiều rộng là 3/4 x 200 = 150 (m). Ta tính diện tích khu đất bằng công thức S = chiều dài x chiều rộng = 200 x 150 = 30,000 (m^2). Đổi sang ha, ta có S = 30,000 / 10,000 = 3 (ha).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính diện tích khu đất hình chữ nhật, ta sử dụng công thức S = chiều dài x chiều rộng. Vì chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, ta có W = 3/4 x 200 = 150 (m). Vậy diện tích khu đất là S = 200 x 150 = 30,000 (m^2) = 3 (ha).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49844 sec| 2248.672 kb