Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

Một đoạn dây dài đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=05T hợp với đường cảm ứng từ một góc 30 độ. Dòng điện qua dây có cường độ 0,5A thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 4.10 − 2 . Chiều dài đoạn dây dẫn là: A. 32cm B. 3,2cm C. 16cm D. 1,6cm

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.30372 sec| 2048.852 kb