Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

Hoạt động nào dưới đây không sử dụng năng lượng nước chảy ? A. Làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao B. Làm quay tua-bin của các nhà máy phát điện C. Dùng để chở hàng hóa xuôi dòng nước D. Làm quay quạt mát

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.45808 sec| 2036.672 kb