Lớp 9
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Văn Hà

Hai tổ sản xuất trong tháng thứ nhất làm được 1000 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, do cải tiến kĩ thuật nên tổ một vượt mức 20%, tổ hai vượt mức 15% so với tháng thứ nhất. Vì vậy, cả hai tổ sản xuất được 1170 sản phẩm. Hỏi tháng thứ nhất, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Mình đang tìm kiếm một người hùng có thể cứu mình khỏi tình trạng này bằng cách trả lời câu hỏi của mình. Ai đó lên tiếng nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Gọi số sản phẩm mỗi tổ sản xuất trong tháng thứ nhất là x.

Theo đề bài, tổ một vượt mức 20%, tổ hai vượt mức 15% so với tháng thứ nhất. Vậy số sản phẩm mỗi tổ sản xuất trong tháng thứ hai lần lượt là x + 0.2x = 1.2x và x + 0.15x = 1.15x.

Cả hai tổ sản xuất được 1170 sản phẩm. Ta có phương trình sau:
x + 1.2x + 1.15x = 1170

Simplifying, ta có:
3.35x = 1170

Giải phương trình ta có:
x = 1170 / 3.35

x ≈ 349.25

Vậy, mỗi tổ sản xuất được khoảng 349.25 sản phẩm trong tháng thứ nhất.

Đáp án: Khoảng 349.25 sản phẩm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Vậy, mỗi tổ sản xuất được 250 sản phẩm trong tháng thứ nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giải phương trình ta có: 1.2x + 1.15 * 1000 - 1.15x = 1170. Dựa vào đó, tính được x = 250.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Tổng sản phẩm của cả hai tổ trong tháng thứ hai là 1170 sản phẩm. Tức là 1.2x + 1.15 * (1000 - x) = 1170.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tháng thứ hai, tổ 1 vượt mức 20% nên sản xuất được (1 + 20%)x = 1.2x sản phẩm. Tổ 2 vượt mức 15% nên sản xuất được (1 + 15%) * (1000 - x) = 1.15 * (1000 - x) sản phẩm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48767 sec| 2257.297 kb